2020 April 9 Thursday
 
 
 1994. április    

Április hónap főbb eseményei:

IV.14.
HVG Rt. közgyűlése

IV.18.
Könyvbemutató - Kormány a mérlegen 1990-1994"

IV.20.
TÜVATI Rt. sajtótájékoztatója

IV.21.
Foglaljon helyet a Pallas Páholyban

IV.21.
4 x4 Vita a Pallas Páholyban az elmúlt négy évről

IV.27.
Baráth Etele és Paszternák Sándor választási sajtótájékoztatója, a beszélgetést vezeti Hegyi Gyula

IV.28.
4 x 4 Vita a Pallas Páholyban az elmúlt négy évről

4 X 4 vita a Pallas Páholyban az elmúlt négy évről

A választásokat követően az elmúlt négy évről négy témakörben, a párt-, a társadalmi-, a gazdasági- és a kulturális élet legfontosabb kérdéseiről beszélgettek közéleti személyiségek. Ezért lett a műsor címe: 4 x 4.
A műsort, amelyet a Soros Alapítvány is támogatott a Pallas Páholyban vették fel.

Szénási Sándor
Debreceni József
Lengyel László
Galló Béla
Szénási Sándor beszélgetőtársa Debreceni József, Lengyel László és Galló Béla
Szilágyi Ákos
Kiss Gy. Csaba
Gyurgyák János
Szénási Sándor beszélgetőtársa Szilágyi Ákos, Kiss Gy. Csaba és Gyurgyák János
Petsching Mária
Kovács Álmos
Szénási Sándor beszélgetőtársa Petsching Mária Zita és Kovács Álmos
Kormány a mérlegen 1990-1994

A Korridor Politikai Kutatások Központját 1993 második felében a Pénzügykutató Alapítvány hozta létre a Soros Alapítvány támogatásával és más szponzorok segítségével. Munkatársai független politológusok, szociológusok, közgazdászok, akik nem kötődnek pártokhoz, kormányhoz, semmiféle érdekképviselethez, gazdasági érdekcsoporthoz. Ez nem politikai hitvallásuk, hanem szemléletük természetes része.

A Korridor első kötete 18 tanulmányt tartalmaz az MDF vezette kormány négy évi tevékenységéről. A könyv bevezetőjében Gombár Csaba szociológus és politológus ezt írta:
Célul tűztük ki, hogy a társadalmi riport műfajában megfogalmazva körképet nyújtsunk az 59. magyar kormány tevékenységéről és annak a társadalom életére kifejtett hatásáról. Ennek során megkíséreltük körvonalazni a kormányzati munka megítélésének szempontjait. Megfontoltuk, hogy a Kormány milyen hatást gyakorolt a társadalom közgondolkodására. Mérlegeltük, hogy a kormányzati célkitűzések és lépések hatására miként változott - ha változott egyáltalán - a társadalom alapszerkezete. Mindezek olyan szempontok, amelyek vitatása során tudatosultak bennünk a nem könnyen tisztázható alapkutatási problémák, a statisztikai adatfelvétel hiányosságai és az emprikus szociológiai vizsgálatok szórványos volta.

Önálló kérdésekként vizsgáltuk az újjáalakult miniszterelnökség és a köztársasági elnök intézményeit, valamint a magyar államéletben új, még csak öt éve működő Alkotmánybíróságot. Külön figyelmet fordítottunk a kormányzat rendeletalkotó tevékenységére. Legfőképpen azon voltunk, hogy megértsük a kormányzati tevékenységet. Nem kutattunk titkok után. Nem szándékoztunk tanácsot adni a közelgő általános választások után alakuló új kormánynak. Tanulságokkal azonban - reméljük - bőségesen szolgálhatunk.

   
Faludy György
Gombár Csaba
Foglaljon helyet a Pallas Páholyban

Faludy György beszélgetőtársa Érdi Sándor
Nem tudok valakivel jóban lenni, aki abbahagyta az irodalmat. Az író ír!

 

Gombár Csabát kérdezte Szegvári Katalin
Az 1992-es év végén, amikor bekövetkezett mindaz, ami bekövetkezett, úgy gondoltam és most is az a véleményem, hogy a politikusi önbecsapás ismert lejtőjén nem kívánok lefelé menni.

     
 
  websolution by NetProjekt