2020 April 9 Thursday
 
 
 1994. június    

Június hónap főbb eseményei:

VI.10.
GIS/LIS '94 Central Europe Térinformatikai konferencia és szakkiállítás sajtótájékoztatója

VI.14.
Budapesti Ingatlanforgalmazók -Inter 21- Klubja

VI.15.
Corvin Páholy vendége Pál László országgyűlési képviselő

VI.21.
Könyvbemutató - Mi városunk - Erzsébetváros

VI.22.
János ünnepély

VI.23.
Foglaljon Helyet a Pallas Páholyban

VI.28.
Nyomdász találkozó

A mi városunk - Erzsébetváros

Az általános és középiskolákban a diákok szinte semmit nem tanulnak közvetlen lakóhelyük -kerületük- történelmi, földrajzi, természeti nevezetességeiről, látnivalóiról, a természetes és épített környezetükről. Ezért kezdett a Karakó Kiadó, iskolai segédanyagként az osztályfőnöki órákon, szakköri foglalkozásokon, tananyagként használható sorozat elkészítésébe. Didaktikai szempontokat is figyelembe vesznek ezért az egyes kötetek, ahogy az első kötet is, a gyerekek nyelvén szólnak.

A szerző, Budáné Juhász Katalin jó ismerője a városrésznek és jó ismerője Erzsébetváros lakóinak, hiszen munkája évek óta ideköti őt. Könyve egy színes, sok látnivalót, eddig fel nem tárt titkot rejtő negyedről ad bőséges információt, amolyan helyi utikönyvnek is beillik. Az illusztráció Olexa József munkáját dicséri. Ez a kiadvány teljes egészében vállalkozók és helyi intézmények támogatásával valósult meg. "A mi városunk - Erzsébetváros" ajándékkönyv, a VII. kerület polgármestere, Faragó János ajándéka valamennyi kerületben tanuló diák számára.

Szegvári Katalin Faragó Jánosnak a kerület polgármesterének és Karakó Juditnak, a könyvkiadó vezetőjének társaságában bemutatja a könyvet a sajtónak.

Kállai Ferenc
Mácsai Pál
Foglaljon helyet a Pallas Páholyban

Kállai Ferencet kérdezte Érdi Sándor
Ez az ország sajnos kicsit MTK-Fradi meccsből áll. Meg kellene próbálni ezt a meccset barátságban folytatni, és mind a két csapat profi játékosaival csinálni.

A politikai nagy csatatereken a színházi világ sorvadóban van. Meg kellene találni azt a helyzetet, amelyben a színház vagy békítőleg, vagy katartikusan szól.

 

Mácsai Pállal beszélgetett Bánó András
Ha érdekes lenne, hogy én mit üzenek a politikának, akkor én azt üzenném, hogy van egy ezer főből álló színházi szakma Magyarországon, akik észreveszik, ha hazudtok.

Pál László
Corvin Páholy

A Corvin Páholy-t a Corvinbank Ipari Fejlesztési Bank Rt. hozta létre abból a célból, hogy a pénzügyi és gazdasági szféra vezető szakembereinek fórumot biztosítson aktuális kérdések megvitatására. Célul tűztük ki természetesen a bank vezető munkatársainak aktív bekapcsolását ezen kérdések megvitatásába, valamint a fejlesztési banki funkcióból eredő szakmai kapcsolatteremtés fejlesztését. A Corvin Páholy rendezvényeit gyakran a széles nyilvánosság előtt tartottuk meg. Meghívásunkra eljöttek a TV és a Rádió megfelelő stábjai is, hiszen a megvitatott témák nagyobb körű érdeklődésre számot tarthattak.

Ilyenek voltak például a Pál László közreműködésével az iparpolitikáról megrendezett konzultáció, vagy Dr. Fodor Gábor bevezető előadása után megrendezett vita az oktatás és a kultúra finanszírozásáról. Kiemelkedő közéleti személyiségek, szakemberek töltötték meg a kellemes környezetű rendezvénysorozat éles vitákat sem nélkülöző alkalmait.

Különösen hasznos volt, amikor Pulai Miklós a Bankszövetség főtitkára, valamint Pázmándi Gyula vezérigazgató felvezető gondolatai után három volt pénzügyminiszter - Hetényi István, Villányi Miklós, Békesi László - fejtette ki gondolatait a gazdasági kibontakozásról, lehetőségeinkről és korlátainkról. Igen érdekes vita alakult ki a jelenlévő bankvezetők, illetve a gazdasági élet véleményformáló szakemberei részvételével.

A Corvin Páholy természetesen jól szolgálta a Corvinbank céljait is. Az igen fontos kötetlen szakmai kapcsolatépítésen túl helyet adott a banki vezetők és munkatársak továbbképzéséhez is. Számos hasznos konzultáció, training került itt megrendezésre.

Gyöngyösi Zoltán

   

GIS/LIS '94 Central Europe Térinformatikai konferencia és szakkiállítás sajtótájékoztatója

Az 1993-ban első ízben rendezett nemzetközi térinformatikai konferencia és kiállítás, a "GIS/LIS '93 Magyarország" várakozáson felüli érdeklődést vonzott. Még be sem fejeződött a rendezvény, mikor a hazai és nemzetközi szervezőbizottság tagjai véleménye alapján a Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság elnöke, valamint a Congrex USA rendezvényszervező cég vezetője megállapodtak, hogy ezt a nemzetközi szakmai rendezvényt az előzetes elképzeléseknek megfelelően a soron következő évben, tehát 1994-ben is megrendezik.
Elsősorban a kiállítók megelégedését figyelembe véve, a GIS/LIS '94 színhelye ismét a Budapesti Műszaki Egyetem lett.

A nemzetközi konferencia és szakkiállítás sajtótájékoztatóján a szervező bizottság tagjai Bottka Sándor az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettese, Domokos György a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság elnöke, Prof. Dr. Detrekői Ákos a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az akadémia levelező tagja, Dorothy L. Bomberger a CMI igazgatója, (USA) részletesen ismertették a nemzetközi rendezvény jelentőségét és programját. Felsorolták azoknak a világhírű professzoroknak a neveit, akik előadást tartanak majd és részt vesznek a hét szekció munkájában.

 

Kossuth Nyomda - János nap

     
 
  websolution by NetProjekt

 

Larousse A természet enciklopédiája Keresztény világ atlasza Közösség asztala