2020 April 9 Thursday
 
 
 1994. szeptember és október    

Szeptember és október hónap főbb eseményei:

IX.7.
Foglaljon helyet a Pallas Páholyban

IX. 11.
Társadalmi Kamara Képviselői Klubja

IX.12.
110 éves a Kossuth Nyomda Rt., jubileumi ünnepség és a nyomda 110 éves történetét leíró kétkötetes könyv bemutatása

IX.22.
Társadalmi Kamara Képviselői Klubja alakuló ülés

X. 24.
Nők Világbankja Magyarországi Egyesülete (HWWB) klubdélutánja

Foglaljon helyet a Pallas Páholyban

Az volt a terv, hogy folytatjuk a televíziózást vezető politikusokkal, közéleti emberekkel. A sors úgy hozta, hogy megszűnt a TV4 és más csatornák nem mutattak érdeklődést. Gál Zoltánnal az Országgyűlés elnökével, Fekete Jánossal a MNB volt elnökhelyettesével, bankelnökkel, Torgyán József és Pető Iván pártelnökökkel elkészültek a felvételek, de nem volt hol leadni azokat. Kis szünet után a műhely újraéledt, az ötletet átvette más és sikeresen folytatja ma is.

Társadalmi Kamara Képviselői Klubja

A Társadalmi Kamara Képviselői Klubja első klubestjén Filló Pál a klub szervezője köszöntette a kamara szép számmal megjelent tagszervezeteinek vezetőit. Az eszmecserén többen igen fontos kérdésekre kerestek választ.

Hanti Vilmos, a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmának elnöke arra emlékezett a találkozón, hogy háttérbe szorultak a gyermekérdekek. A Gyermekbarát Mozgalom arra törekszik, hogy minden lehetséges fórumon kapjanak nagyobb figyelmet a gyereknevelés ügyei. A mozgalom azt kéri a kormányzattól, hogy koncepcionálisan gondolja át a gyerekekkel kapcsolatos problémakört, s ne csak szavakkal legyen gyerekbarát.

Lak Gyula, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének képviselője annak adott hangot, hogy a hatalom birtokosai döntéseik meghozatalakor vegyék figyelembe: az emberek családokban élnek. Ma a gyermekek 18 éves korukig rászorultnak tekintendők, s a gyermeknevelés egyfajta közteherviselés.

Bíró Boldizsár helyettes államtitkár kiemelte: a népjóléti tárca az egyes intézkedések megtétele előtt folyamatos nyílt és érdemi párbeszédre törekszik a civil szervezetekkel.
Zenkovics Zoltán, a Munkanélküliek Érdekvédelmi Tömörülésének elnöke, a Társadalmi Kamara főtitkára a munkanélküliséggel kapcsolatos társadalmi gondokról szólva bírálta, hogy a munkanélküliség kezelését csak a népjóléti és a munkaügyi tárca és nem az egész kormány tartja feladatának.

Boór Károly közgazdász, a Társadalmi Kamara gazdasági koncepciójának kidolgozója bírálta a foglalkoztatási alap idei megcsonkítását, emlékeztetett az energiaár tervezett emelésére, valamint az energiaágazat várható privatizációjával kapcsolatos társadalmi és közgazdasági gondokra.
Pisztray Géza, a Magyar Adófizetők Országos Szövetségének elnöke utalt arra, hogy az adózók akkor hajlandók nagyobb áldozatokra az ország gazdasági gondjainak megoldása érdekében, ha tisztább képet kapnak adóforintjaik felhasználásáról, s több lehetőségük nyílik a költségvetés ellenőrzésére mind országos, mind helyi szinten.

Kustos Lajos

A Nők Világbankja Magyarországi Egyesü-letének első vendége, melyen Kustos Lajos a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügy-vezető igazgatója volt.

"Köszönöm a lehetőséget a HWWB-nek, hogy ilyen izgalmas vitán résztvehettem."

A Nők Világbankja Magyarországi Egyesülete első találkozója a Pallas Páholyban

Havonta egyszer vállalkozó nőkkel van tele a Pallas Páholy. Itt találkoznak szokásos klubestjükön a Women's World Banking (Nők Világbankja) Magyarországi Egyesületének tagjai, főként kis vállalkozó nők, akik közül sokan vidékről jönnek fel csak azért, hogy találkozhassanak társainkkal bamutatkozhassanak, tapasztalatokat cseréljenek, üzleteket kössenek, s nem utolsó sorban előadásokat, konzultációkat hallgassanak meg olyan témákról, melyek mindennapi gazdálkodásukat érintik. A Pallas Páholy kitünő vendéglátásának is köszönhetően, sokszor 60-70 ember szorong a barátságos, ámde ennyi ember számára szűk helyiségben, de ők láthatóan nem érzik a zsúfoltságot. Az üzleti életben részt vevő nők üzletasszonyként is elsősorban nők, rendkívül gyorsan kötnek barátságot, közvetlenek, személyesek egymással.

A nők az üzleti életben segítségre szorulnak, mondhatnánk, így vannak ezzel a férfiak is. Csakhogy a gyengébbik nem hátrányai az üzleti életben közismertek. Ezt ismerték fel a Nők Világbankja alapítói, mikor New York-i központtal létrehozták az immár negyven országra kiterjedő civil szervezetüket. A magyar egyesületet 1994-ben alapították olyan magánszemély nők, akik az üzleti élet különböző területén szakértelmet, pozíciót szereztek, és szakmai tudásukkal, kapcsolatrendszerükkel segíteni kívánták a magyar üzletasszonyok boldogulását. Különösen a mikroszférában tevénykedők szorulnak segítségre, főképpen vállalkozói ismeretekben és pénzben.

A "vállalkozni tudás" legtöbb esetben pusztán azért kell, hogy családjukat, önnön magukat fenntartsák, esetleg a családi vállalkozásba besegítsenek. A pénz pedig nélkülözhetetlen az elinduláshoz, fejlődéshez. Sokszor relatíve igen kevés az a segítség, amelyre rászorulnak a klub tagjai, s a HWWB Egyesületi tagként döbbennek rá, milyen könnyen hozzáférhető lett számukra az addig nélkülözhetelen információ. Mert a HWWB klub tagjai ellátogatnak egymáshoz, tapasztalatcserével tanulnak a legtöbbet, ki hogy csinálta, hogyan oldotta, meg a problémáit, hogyan bánik az alkalmazottakkal, hogyan szerez piacot.

A Pallas Páholyban vendégünk volt Kósáné Kovács Magda miniszterasszony, Hegedűs Éva, pénzügyminisztériumi helyettes államtitkár, Vámosi Nagy Szabolcs APEH főosztályvezető, bankvezetők, hitelezési szakértők, vállalkozásfejlesztési szekemberek, sokan azok közül, akik elsőkézből hozták az információkat a készülő szabályozó változásokról, a finanszírozási lehetőségekről és még sok hasznos témáról.

A Pallas Páholy HWWB klubnapjain igazi klubhangulat uralkodik. Tisztelt férfiak! Ne féljenek eljönni, akad az erősebbik nemből is szép számmal vendég a női klubban. S mivel kevesebben vannak, mint a nők, ezért igen nagy tisztelettel bánnak velük. Érdemes tehát betérni hozzájuk.
dr. Soltész Anikó

 

110 éves a Kossuth Nyomda Részvénytársaság

 
     
 
  websolution by NetProjekt