2019 November 22 Friday
 
 
 1995. december    

December hónap főbb eseményei:

XII.4.
Reader's Digest - Válogatás "Pegazus díj" zsűrizése

XII.6.
Budapesti Közügyek - Budapesti Szívügyek sajtótájékoztató

XII.7-8.
Budapesti Főpolgármesteri Hivatal

XII.11.
Társadalmi Kamara Képviselői Klubja

XII.11.
Budapesti Ingatlanforgalmazók -Inter 21 - klubja

XII.12.
Quaestor Rt. sajtótájékoztatója

XII.12.
Nők Világbankja Magyarországi Egyesülete (HWWB) klubdélutánja

XII.13.
Kossuth Nyomda Rt. Luca Nap

XII.14.
Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség értekezlete

XII.15.
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány megyei igazgatóinak értekezlete

XII.18.
Nyugdíjasok Országos Képviselete Fórum megnyitása

XII.18.
Jegyzők Országos Szövetségének értekezlete

XII.19.
Évzáró a Pallas Páholyban

XII.20.
Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal

XII.21.
Könyvbemutató - Britannica Hungarica 4. kötete

Nyugdíjasfórum

Mihalovits Ervin
Knoll István

A Pallas Páholy sokrétű programjaink során új színfolt jelentkezik. Útjára indul a Nyugdíjasok Országos Képviselete szervezésében a Nyugdíjas Fórum. Az első találkozón Knoll István elnök és Mihalovits Ervin ügyvezető elnök tartott programismertetést.

Elmondták, hogy fórumukon a kormány az Országgyűlés és az érdekvédelmi szervek vezetőivel kívánnak találkozni, hogy a nyugdíjasokat érintő legfontosabb kérdéseket megvitathassák. Terveik szerint a miniszterekkel való találkozásokra témák szakértőit is meg kívánják hívni, hogy azok is kifejthessék véleményüket.

Krizsán SándorFontosnak tartják azt is, hogy a Fórumon elhangzottak nyilvánosságot kapjanak, azért úgy döntöttek, minden alkalommal a sajtó képviselőit is meghívják megbeszéléseikre.

Otthon a Pallasban

Alig tíz évvel ezelőtt a nyugdíjba vonulás egyet jelentett a bezárkózással, a külvilág eseményeitől való elfordulással. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, s mint ahogy a gyerekek gyorsabban és nagyobbra nőnek, a nyugdíjasok szemléletmódja, hozzáállása is jelentősen megváltozott. Aktívabbak lettek -és talán a kényszer miatt is- sokkal határozottabban vették kézbe saját sorsuk alakítását, érdekeik érvényesítését.

Élettapasztalatuk, elvégzett munkájuk alapján jogosan kérhetnek választ kérdéseikre, magyarázatot az őket érintő döntésekre, jogot a beleszólásra.
Az eszmecsere, a párbeszéd mindenképpen a tisztelet megnyilvánulása - s ha nem is emeli mindjárt a nyugdíjak összegét -, megbecsülést, erkölcsi elismerést feltételez, így komoly súlya van. Ezért is volt különös jelentőségű a Pallas Páholy felajánlása, mellyel 1995. decembere óta helyet ad a Nyugdíjasok Képviselete és a szakemberek találkozóinak. Havonta szervezünk összejövetelt, melyeken meghányjuk-vetjük a bennünket érintő alapvető kérdéseket. Vendégül hívjuk a gazdasági és politikai élet vezetőit az ország aktuális problémáira kérünk felvilágosítást és nem utolsó sorban megvitatjuk a nyugdíjasok aktuális problémáit.

Nem titkolt szándékunk, hogy minden tőlünk telhetőt szeretnénk megtenni a nyugdíjas korúak érdek-érvényesítéséért, s tesszük ezt nyíltan, felvállalva céljainkat, hiszen nem csak önmagunkért, a mai fiatalokért is - akik a jövő idősei lesznek - dolgozunk. Ezt szolgálta a Nyugdíjas Fórum az eddig eltelt időszakban szervezett találkozóival, s ennek a munkának lett otthona, szellemi műhelye, törekvéseinkben segítőnk és partnerünk a Pallas Páholy.

Krizsán Sándor

Göncz Árpád
Évzáró a Pallas Páholyban

Horn Gyulát Szénási Sándor kérdezteGöncz Árpád a Magyar Köztársaság Elnöke is megjelent évzáró találkozónkon. Örömmel számolhattunk be arról, hogy sikeres évet zártunk. Valamennyi munkanapon, legalább egy rendezvényt rendeztünk s ez várakozáson felüli teljesítmény.

Budapesti Közügyek - Budapesti Szívügyek A sajtótájékoztató vendége volt Horn Gyula miniszterelnök, akit Szénási Sándor kérdezett.

     
 
  websolution by NetProjekt