2019 November 16 Saturday
 
 
 1995. márjus    

Május hónap főbb eseményei:

V.3.
Kossuth Nyomda Rt. munkaértekezlete

V.11.
Nyugdíjas nyomdászok klubja

V.17.
A Képújság szolgáltatási körének bővüléséről tart sajtótájékoztatót az Új Képújság Kft.

V.17.
Budapesti Ingatlanforgalmazók - Inter 21 - Klubja

V.18.
HVG Kiadó Rt. éves közgyűlése

V.18.
Műhelybeszélgetések az alkotmányról

V.19.
Schiffer János főpolgármester helyettes vendégei a Budapesti színházigazgatók

V.24.
Társadalmi Kamara Képviselői Klubja

V.25.
Könyvbemutató - "Kérdőjelek: a magyar kormány 1994- 1995"

V.25.
Informál Klub

V.30.
Könyvbemutató - Osiris - Századvég Kiadó

Nyár eleji könyvbemutatók
Kérdőjelek - a magyar kormány - 1994-1995

A Korridor Politikai Kutatások Központja kiadásában megjelent kötetet dr. Komoróczy Géza egyetemi tanár mutatta be.

A kötet első részében, az inkább általános kérdésekkel foglalkozó fejezeteknél az első nyolc hónap eseményeinek tükrében a konkrét kormánypolitika választható modelljeinek, az előre nem látott és nem is látható, de a kormánypolitikában is számottevő "torz hatásoknak" a számbavételére vállalkoztak a szerzők.

A kötet második részében olvasható a kormány első száz napjának elemzése, illetve az ilyen elemzés értelme, a koalíciókötés elméletének és gyakorlatának analízise, az államapparátus és a kormány intézményi viszonyainak taglalása.

A kötetben olvasható tanulmányok szerzői: Lengyel László, Hankiss Elemér, Kukorelli István, Enyedi György, Ferge Zsuzsa, Tomka Miklós, Szilágyi Ákos, Pataki Ferenc, Gombár Csaba, Körösényi András, Sárközi Tamás, Csillag István, Dániel Ágnes.

Az Osiris Századvég Kiadó két könyvet mutatott be a meghívott közönség és sajtó előtt.

József Attila - Tanulmányok és cikkek 1922-1930

Az előző, Szabolcsi Miklós által sajtó alá rendezett, 1958-ban megjelent munka (József Attila Összes Művei III. Cikkek, tanulmányok, vázlatok, Budapest Akadémia Kiadó) óta az utóbbi évtizedekben számos új forrással lettünk gazdagabbak. A kritikai kiadás munkálatai során olyan iratcsomó is felbukkant, amely a költőnek egymagában több idevágó, saját kezű kéziratát és gépiratát tartalmazza, mint az összes többi köz- és magángyűjtemény együttvéve (és tartalmaz még egy tucatnyi nyomtatott újság- és folyóiratpéldányt is, melyeket a költő maga tett el, sőt hellyel-közzel javított). A klasszikus magyar irodalom évtizedek óta nem gyarapodott ilyen jelentős kéziratkinccsel. A kötetet sajtó alá rendezte: Horváth Iván, a magyarázatokat írta: Tverdota György.

Pilinszky János - Naplófeljegyzések, prózatöredékek, rajzok
(Pilinszky János Összegyűjtött Művei)

A háború után kibontakozott költészet nagy hatású, Európaszerte ismert egyéniségének életművét folyamatosan megjelentető sorozat legújabb kötete a közönség és a kritika, illetőleg irodalomtudomány előtt szinte teljességgel ismeretlen anyagot: Pilinszky János személyes természetű feljegyzéseit és személyes életének eseményeire vonatkozó naplójegyzeteit adja közre, a sorozat gondozója, Hafner Zoltán szöveggondozásában és magyarázó jegyzeteivel. Ezek az írások Pilinszky költészetének és tanulmányírói munkásságának teljesebb megértését is elősegítik.

   
Találkozó Kovács László külügyminiszterrel a Társadalmi Kamara Képviselői Klubjában

A Társadalmi Kamara Képviselői Klubjának májusi rendezvényén, amelyen részt vett Kovács László külügyminiszter, a civil szervezetek nemzetközi szerepe volt a fő téma.

Fontos tudni, miért akar Magyarország NATO tag lenni? Nem azért, mert félünk valakitől vagy valamitől. Nem is azért, hogy esetleg ez a szövetség tegyen igazságot a magyar-román viszályokban. A NATO-nak esze ágában sincs beavatkozni az etnikai vagy a határvitákba. Azért keresi Magyarország a NATO-tagság feltételeit, mert számunkra az euro-atlanti szövetség olyan összetett dolog, amelyben a politikai-gazdasági-védettségi integráció együttesen van jelen. Ebben a térségben csak a NATO tud igazán biztonságot és stabilitást teremteni. És ami nagyon lényeges: egy Európai Únió- és NATO-tag Magyarország sokkal vonzóbb a külföldi befektetők számára.

Műhelybeszélgetések az alkotmányról

A Belpolitikai Kutatások Központja Jogelméleti Műhelyének e havi témája "A kétkamarás parlament", vitaindítót tartotta Kulcsár Kálmán.

Új Képújság Kft. sajtótájékoztatója új szolgáltatásairól

Az Új Képújság Kft. a Magyar Televízió Teletext-szolgálata, amelyet a Szonda Ipsos felmérései szerint - 950 ezer dekóderes készüléken több mint kétmillióan olvashatnak.
Faxújsággal a teletext válogatott információi lekérhetők saját faxkészülékre és két óránként frissítve olvashatóak az Interneten is.
A teletext adatbázisokból, például az interaktív autóbörze adataiból - az otthoni telefon nyomógombjának segítségével - választható ki a megvásárolandó autó.

     
 
  websolution by NetProjekt