2019 November 16 Saturday
 
 
 1995. március és április    

Március és április hónap főbb eseményei:

III.8.
Társadalmi Kamara és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Nonprofit Szakosztályának sajtótájékoztatója

III.16.
Corvinbank munkaértekezlete

III.18. Országos Műszaki és Fejlesztési Bizottsághoz beérkezett pályázatok zsűrizése

III.21.
Budapesti Ingatlanforgalmazók - Inter 21 -Klubja

III.21.
Nők Világbankja Magyarországi Egyesülete (HWWB) klubdélutánja

III.23.
Műhelybeszélgetések az alkotmányról

III.27.
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány megyei igazgatóinak értekezlete

III.29.
Magyar Tudományos Üzemi és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete szervezésében "The Hungarian Observer" c. lap sajtótájékoztatója

III.29.
Társadalmi Kamara Képviselői Klubja

IV.3.
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány megyei igazgatóinak értekezlete

IV.6.
Corvin Páholy

IV.12.
Társadalmi Kamara Képviselői klubja

IV.12.
Nők Világbankja Magyarországi Egyesülete (HWWB) klubdélutánja

IV.13.
Corvinbank munkaértekezlete

IV.20.
Justita Páholy vendége: Pitti Zoltán az APEH elnöke

IV.21.
Lengyel Lajos kiállítás és sajtótájékoztató

IV.26.
Társadalmi Kamara Képviselői klubja

IV.27.
Informál Klub

Pitti Zoltán
Pitti Zoltán az APEH elnöke

A Társadalmi Kamara és a Népjóléti Minisztérium közös akciója a magyarországi halálokok csökkentésére
Összefogás a nemzet fennmaradásáért

Dr. Veér András
Dr. Veér András miniszteri biztos
Dr. Kovács Pál
Dr. Kovács Pál népjóléti miniszter

Hazánk népessége aggasztóan csökken. ebben szerepet játszanak a szenvedélybetegségek: alkoholizmus, a kábítószer, a dohányzás, egészségtelen életmód, de a mind erőteljesebb stresszhatások is. A halandóság nálunk világviszonylatban is magas és ahhoz, hogy ezt az elsőbbséget felszámoljuk a társadalom széleskörű informáltsága, - lelkiismeretének és önvédelmi készségének felélesztése szükséges.

Ezért a Társadalmi Kamara közösen a Népjóléti Minisztériummal olyan akciót kezdeményez, amellyel a társadalomra hatni tudó személyiségeket, csoportokat és rétegeket kívánja bevonni a ténylegesen nemzetmentő munkába.
Többek között ez olvasható a Népjóléti Minisztérium és a Társadalmi Kamara közös akciójának felhívásában.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Nonprofit Szakosztálya és a Társadalmi Kamara szervezésében az induló akciója sajtótájékoztatóján dr. Kovács Pál népjóléti miniszter, dr. Veér András miniszteri biztos, Filló Pál országgyűlési képviselő és Fekete János író hívta fel a figyelmet a helyzet súlyosságára.

Őszintén a privatizációról
A Társadalmi Kamara Képviselői Klubjának vendége dr. Suchmann Tamás privatizációs miniszter

A múlt boncolgatása helyett jobb a jogbiztonság - mondta a miniszter, majd a törvényhozás és az érdekképviseleti szervek kapcsolatáról kijelentette:
A törvényalkotás, illetve a módosító indítványok elfogadása során arra törekedtünk, hogy az ÉT-megállapodás valamennyi pontja bekerüljön a törvénybe. Lényeges tudni: a versenyszabályzat nem politikai, hanem kizárólag szakmai, mechanikai kérdések sorozata. A versenyszabályzat-tervezet összeállítása már megtörtént, a törvény általános vitája is lezárult. Az országgyűlés a továbbiakban évente fogja tárgyalni a privatizációs tervezetet. Nagyon fontos, hogy az érdekképviseleti szervek még a parlament elé kerülés előtt láthassák a beszámolót, esetleg vitatkozhassanak róla.

Műhelybeszélgetés az alkotmányról

Az Igazságügyi Minisztériumban "A Magyar Köztársaság Alkotmányának szabályozási koncepciója" címmel terjedelmes tanulmányt készítettek. Erről folytattak késő estébe nyúló szakmai vitát a Belpolitikai Kutatások Központja Jogelméleti Műhelyében.

Társadalmi Kamara Képviselői Klubjának vendége: Pitti Zoltán az APEH elnöke

Az elmúlt 7 év alatt az adózás köz-üggyé vált, - mondta -. Míg 1988-ban kilencvenezer bejegyzett magánvállalkozás volt, 1995 februárjára ez a szám elérte az egymillió tizenötezret. Megdöbbentő ez a mennyiségi növekedés. Bush elnök magyarországi látogatása idején azt kívánta, hogy ez az ország egymillió vállalkozó országa legyen, s ezt el is értük. A költségvetés adóból származó bevétele 1988-ban ötven százaléknál kevesebb volt, 1994-ben már kilencven százalék körül járt.

Az adók és a GDP egymáshoz viszonyított aránya megközelíti az európai átlagot. A költségvetés mozgástere kilencven százalékban azon múlik, hogy az egymillió tizenötezer vállalkozóval és az szja-t fizető állampolgárokkal milyen az adóhivatal kapcsolata, milyen ennek a munkának az eredményessége.

Hét év alatt jelentősen változott a közfelfogás az adózásról. Az adó a vállalkozó számára költség, amit ha nem kellene fizetnie, a versenyképessége jobb lehetne a piacon. A feketegazdaság egyik fő éltetője, hogy megkerüli a közteherviselést, nem fizeti azokat a költségeket, amelyeket a tisztes vállalkozások. Emiatt olcsóbb az árukínálta is és vele szemben hártányba kerülnek a tisztes vállalkozások. Küzdeni kell tehát a közteherviselést szándékosan kikerülők ellen. Azok érdekében, akik tisztes adózói ennek az országnak.

   
Lengyel Lajos könyvtervező, fotográfus, oktató és humanista

Kortársai a XX. század legjelentősebb nyomdászának tekintik, s nevét együtt emlegetik Kner Imrével. Művészete képviselte a magyar nyomdászat legjobb törekvéseit. Nevelője volt a fiatal nyomdász nemzedéknek, szakmai kérdésekben utat mutatott írásaival, előadásaival, szaktanácsaival.

A fotográfusok így írnak róla: képei nem felületes tudósítások, hanem mélyen átélt kordokumentumok.
A Kossuth Nyomda tisztelettel adózik a most bemutatott kötettel a könyvművészet nagy mesterének, volt igazgatójának emléke előtt.

     
 
  websolution by NetProjekt