2019 November 15 Friday
 
 
 1995. szeptember    

Szeptember hónap főbb eseményei:

IX.5.
Jegyzők Országos Szövetsége Elnökségi ülése

IX.6.
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány megyei igazgatóinak értekezlete

IX.7.
Budapesti Közügyek - Budapesti Szívügyek sajtótájékoztató témája : Gyermekvédelem

IX.11.
Budapesti Ingatlanforgalmazók - Inter 21. - Klubja

IX.13.
Társadalmi Kamara Képviselői Klubja

IX.18 -22
Bp. Főváros Főpolgármesteri Hivatal

IX.21.
Budapesti Közügyek - Budapesti Szívügyek sajtótájékoztató témája: környezetünk védelme

IX.28.
Könyvbemutató - Britannica Hungarica 3. kötete

IX.26.
Gazdaságpolitikai kerekasztal - CIPE

Dr. Vastagh Pál igazságügyiminiszter
a Társadalmi Kamara Képviselői Klubjának vendége

Dr. Vastagh PálA miniszter vitaindító felszólalásában elmondta: Magyarországon most történelmileg ritka helyzet alakult ki, amely két eredőből fakad. Az egyik az, hogy a kormánykoalíció pártjai az alkotmányozás érdekében nagyfokú önkorlátozásról tettek tanúbizonyságot, amikor az új alkotmány kialakítása érdekében vállalták, hogy lemondanak a jelenlegi alkotmányban rögzített jogukról és felemelik az új alkotmány elfogadásához szükséges százalékos arányt kétharmadról négyötödre. Ezzel érdemi lehetőséget nyújtanak az ellenzéki pártoknak, hogy beleszólhassanak az alkotmányozás folyamatába. Közös érdek, hogy Magyarországnak világos, egzakt, normatív, korszerű alkotmánya legyen, amelyben lehetőség szerint nincsenek fehér foltok és amely megfelel az európai alkotmányfejlődés fő tendenciáinak.


Gazdaságpolitikai kerekasztal
A CIPE Magyarországon

A Center for International Private Enterprise (CIPE - Nemzetközi Magánvállalkozásokat Fejlesztő Központ) fő célja a demokrácia építése és erősítése a világban a magánvállalkozások és a piacorientált gazdasági reform előmozdításával. A CIPE részére, amelyet az Egyesült Államok Kereskedelmi Kamarájának leányszervezeteként alapítottak 1983-ban, a National Endowent for Democracy-tól (Országos Demokratikus Alapítvány) biztosít anyagi forrást, hogy abból szabad piacon alapuló demokratikus fejlődést eredményező stratégiákat és technikákat támogasson. Magyarországon a United States Agency for International Development (USAID - Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége) a CIPE programok elsődleges finanszírozója.

A CIPE szoros kapcsolatot tart fenn amerikai és nemzetközi szervezetek egész sorával, azokkal információt cserél. A CIPE Magyarországon a British Know-How Fund-dal fejlesztett ki polgári és gazdasági oktatási programokat. A Soros Alapítvánnyal együttműködése a vállalatirányítási programokat segíti Közép- és Kelet Európában. Az anyaországon belül koordináció keretében a CIPE szoros kapcsolatot tart fent a külföldön működő Amerikai Kereskedelmi Kamarákkal, a támogatás tényleges vagy potenciális célszervezeteivel és természetesen az Egyesült Államok kormányzatának képviselővel. A CIPE a magyar gazdaság fejlődését kívánja elősegíteni azzal, hogy a Pallas Páholyban a gazdasági élet vezetői, munkatársai gazdaságpolitikai kerekasztal beszélgetéseket szervez.

     
Jegyzők Országos Szövetsége
Elnökségi ülése

Dr. Szikora Zsolt
Elnök

dr. Szikora Zsolt, Budapest Főváros XIV. ker. Polgármesteri Hivatala Önkormányzat jegyzője;
Alelnök
Varga Ferenc, Boldog község Polgármesteri Hivatala Önkormányzatának jegyzője;
Tagok
Kolohné dr. Kulik Éva, Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatala Önkormányzat jegyzője;
dr. Csiszár Miklós, Ózd Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzat jegyzője;
dr. Bálint József, Kalocsa Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzat jegyzője;
Takács János, Kadarkút Nagyközség Polgármesteri Hivatala Önkormányzat jegyzője;
Illés Tóth József, Szentpéterszeg Község Polgármesteri Hivatala Önkormányzat jegyzője;
dr. Pulinka Mihály, Tarcal Község Polgármesteri Hivatala Önkormányzat jegyzője;

A Jegyzők Országos Szövetsége elnökségi üléseit a Pallas Páholyban tartja

     
 
  websolution by NetProjekt