2019 November 22 Friday
 
 
 1997. április    

Április hónap főbb eseményei:

IV.3.
Napközben Klub

IV.7.
Jegyzők Országos Szövetségének Elnöki ülése

IV.8.
Nők Világbankja Magyarországi Egyesülete (HWWB) klubdélutánja

IV.10.
Európa Ház

IV.10.
LAM Klub

IV.11.
Gazdaságpolitikai kerekasztal (CIPE)

IV.14.
Budapesti Ingatlanforgalmazók - Inter 21 - Klubja

IV.16.
Társadalmi Únió Képviselői Klubja

IV.17.
Hanns Seidel Alapítvány műhelyvitája

IV.17.
Budapesti Közügyek - Budapesti Szívügyek sajtótájékoztató

IV.21.
Nyugdíjasok Országos Képviseletének pódiumbeszélgetése

IV.23.
Könyvbemutató - Britannica Hungarica 7. kötete

IV.24.
LAM Klub

IV.28.
Aranyág Alapítvány sajtótájékoztatója

IV.30.
Belváros-Lipótváros Közalapítvány kuratóriumi ülése

Gazdaságpolitikai kerekasztal
"Az Önkormányzatok szerepe a kis- és középvállalatok fejlesztésében"

Szegvári Péter és Péteri Gábor
Vitaindító anyag szerzője: Csefkó Ferenc, ügyvezető igazgató, Regionális Kutatások Központja, MTA

Moderátor: Laki Mihály, kutató, MTA

Felkért előadók:
Balsay István, Önkormányzati Bizottság
Péteri Gábor, Önkormányzati Szövetségek Tanácsa
Szegvári Péter, főigazgató, Országos Területfejlesztési Központ KTM

Balsay István
A vita résztvevői:

Gaál Gyula, alelnök, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
Eugene Spiro, igazgató Kelet-Nyugat Tanulmányok Intézete
Ádám Barnabás, MÉKK elnökség (Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége), Ungvár
dr. Almássy Alexander, Ungvári Állami Egyetem
Csanádi Mária, MTA-KTI
Csiky Ildikó, "Önkorkép"
Csokonai László, Magyar Fejlesztési Bank
Deák Anita, PROMEI
Ferencz Zoltán, PTI
Fülöp Andrea, Europont Rt.
Horváth M. Tamás, Magyar Közigazgatási Intézet
dr. Kecskés László, MVA-Kecskemét
Királyvégi Ágnes, PROMEI
Susan Kutor, USAID
Mádi Zoltán, CIB-Bank - Nyíregyháza
Mihályi Péter, Középeurópai Egyetem
Móré László, Belügyminisztérium
Pataki Endre, MVA Hódmezővásárhely
Pesti Albertné, IPOSZ
Pongorné Csákváry Mariann, IKIM
Rakusz Lajos elnök, Ipari Parkok Egyesülete
Szász Domokos, Önkormányzati Bizottság, SZDSZ
Szirmai Péter, társelnök VOSZ
Tarcali Géza, BKE
Ungvári Gábor, BKE
Ványai Judit, Ipargazdasági Intézet, MTA
Vizér Klára, USAID

 

Valki László a Hanns Seidel Alapítvány vendége


A Hanns Seidel Alapítvány - az Államtudományi Kutatóközponttal együttműködve - szakmai beszélgetést szervezett. dr. Valki László, tanszékvezető egyetemi tanár, aki a Bős-Nagymarosi delegáció tagja volt, "A hágai Nemzetközi Bíróság az ügyfél szemével" címen tartott előadást.

Napközben

A Kossuth Rádió Napközben klubja a büntetőtörvénykönyv (BTK) módosításával foglalkozott. A klub vendége dr. Vastagh Pál igazságügyi miniszter volt. Kíséretében volt dr. Strauss János a Fővárosi Bíróság tanácselnök bírája és dr. Kocka Éva az Igazságügy Minisztérium főosztályvezetője és számos szakember is.

Nyugdíjasok Országos Képviselete


A Nyugdíjasok Országos Képviseletének dr. Kopátsy Sándor közgazdász volt a vendége. "A gazdaságpolitika hatása az időskorúakra és a nyugdíjasokra" címmel tartott előadást.

Társadalmi Unió Képviselői Klubjában
Eszmecsere az Államkincstárról


Horváth Tibor a Magyar Államkincstár elnökhelyettese volt a Társadalmi Unió Képviselői Klubjának vendége. Elmondta, hogy az Államkincstár létrehozásának egyedüli célja az volt, hogy a parlament által jóváhagyott költségvetési összegeket az állami intézmények ne saját kasszájukból, hanem az Államkincstárból költsék el, s ezzel a közbeiktatott szűrővel legyen fegyelmezettebb, célszerűbb, takarékosabb a pénzfelhasználás.

Aranyág
- sajtótájékoztató -


A képen dr. Kovács Pál, tőle balra Born Ádám és Horváth János a rendezvény házigazdái tartottak sajtótájékoztatót.

LAM Klub


Orvosok és kórházigazgatók kéthetenkénti klubja.

Budapesti Közügyek - Budapesti Szívügyek


Kristyánné Akron Erzsébet országgyűlési képviselő az Emberi Jogi Bizottság tagja, Csaplárosné Katkó Éva a VIII. kerület Önkormányzat alpolgármestere és Mitus Zsuzsa a Fővárosi Közgyűlés Közrendvédelmi Bizottságának tagja Boross Dezső vezetésével sajtótájékoztatót tartottak a prostitúcióról.

     

Örökös Tagság 1997.

Örökös Tagok: Almási Éva, Bessenyei Ferenc, Haumann Péter, Lukács Margit, Törőcsik Mari, Gregor József, Hofi Géza, Kincses Veronika, Polgár László, Sinkovits Imre

     
 
  websolution by NetProjekt