2019 November 22 Friday
 
 
 1997. június    

Június hónap főbb eseményei:

VI.3.
Új Képújság Kft. sajtótájékoztatója

VI.3.
Nők Világbankja Magyarországi Egyesülete (HWWB) klubdélutánja

VI.5.
Napközben Klub

VI.9.

Ifjúsági és Modernizációs Munkacsoport műhelybeszélgetése

VI.10.
Hanns Seidel Alapítvány műhelyvitája

VI.10.
Nyugdíjasok Országos Képviseletének sajtótájékoztatója

VI.12.
Európa Ház sajtótájékoztatója

VI.12.
LAM Klub

VI.16.
Társadalmi Únió és a Civil Szervezetek Országos Tömörülésének sajtótájékoztatója

VI.16.
Új Képújság Kft. értekezlete

VI.17.
Dinnyés József dalestje

VI.18.
Társadalmi Únió Képviselői Klubja
vendég: dr. Nagy Frigyes

VI.26.
Európa Ház sajtótájékoztatója

VI.27.
Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége sajtótájékozatója

VI.30.
Budapesti Ingatlanforgalmazók - Inter 21 - Klubja

 

 
Hanns Seidel Alapítvány


Dr. Timoránszky Péter az állam és jogtudományok kandidátusa, a Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Kutató Intézetének igazgatója, a Hanns Seidel Alapítvány és az Államtudományi Kutatóközpont közös fórumán "A gazdasági érdekérvényesítés megengedett eszközei egy demokratikus jogállamban" címmel tartott fórumot. Előadásának alcíme: Az érdekérvényesítés szervezeti formáiról: a lobbyn át, az utcai tömegdemonstrációig"

Nyugdíjasok Országos Képviseletének sajtótájékoztatója

Nyugdíjasok Országos Képviseletének pódiumvitáján dr. Péteri Attila a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárának titkárságvezetője az 1998 évi képviselőválasztás előkészítő munkálatairól tartott előadást.

 

 

Sajtótájékoztató a Társadalmi Únió gazdasági - társadalmi irányelveiről

A Társadalmi Únió vezetői és a civil tömörülés Szakértői Testületének tagjai nem mindennapi kiadványt mutattak be a sajtó képviselőinek. A Társadalmi Únió irányelvei a magyar gazdaság és társadalom megújításáról című hetvenhat oldalas kötet sokak érdeklődésére tarthat számot. Ez az első eset Magyarországon, hogy egy civil szervezet az ország és a társadalom helyzetét felmérő, a létező válságból való kitörési pontokat felvázoló tanulmányt készített el és bocsátott ki.

     
 
  websolution by NetProjekt