2020 May 27 Wednesday
 
 
 1998. április    

Április hónap főbb eseményei:

IV.2.
Napközben Klub

IV.3.
Justitia Páholy

IV.7.
Nők Világbankja Magyarországi Egyesülete (HWWB) klubdélutánja

IV.8.
Nyomdászok és Könyvkiadók találkozója nyitó klubest

IV.9.
LAM Klub

IV.10.
Együtt Magyarországért UNIÓ Szakmai egyeztetése a dunai vízlépcsőről kiirt népszavazásról a parlamenti és parlamentenkívüli pártok vezetőinek és a sajtó képviselőinek részvételével.

IIV.14.
Nyomdászok és Könyvkiadók találkozója

IV.20.
Nyugdíjasok Országos Képviseletének sajtótájékoztatója

IV.20.
Jegyzők Országos Szövetsége Elnökségi ülése

IV.21.
Kerekasztal beszélgetés az egészségügy jövőjéről

IV.21.
Nyomdásztámasz Alapítvány kuratóriumi ülése

IV.24.
Németajkú Református Egyház, sajtótájékoztatója

IV.28.
Könyvbemutató - Mihályi Péter: A magyar Privatizáció Krónikája

IV.28.
Medicia Kiadó munkaértekezlet

IV.29.
Magyar Ingatlanforgalmazók Szövetsége

Mihályi Péter: A magyar privatizáció krónikája 1989-1997
-könyvbemutató-

A szerző a privatizációs kormánybiztos helyettese, majd az ÁPV Rt. ügyvezetője volt 1994-1996-ban.
A kötet, amely a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó gondozásában jelent meg, bemutatja a privatizáció jogi kereteit, a privatizálásért felelős intézményeket és részletesen foglalkozik a folyamat kapcsán rendszeresen felbukkanó elvi kérdésekkel is. Az elméleti fejezeteket remekül egészítik ki a példák, egyes magánosítási ügyletek részletes leírásai.
A bevezetésben írja a szerző: "Könyvem célja a magyarországi privatizáció közgazdasági összefüggéseinek bemutatása.

A jobb közigazgatásért

"A jó közigazgatási és közszolgáltatási megoldások, újítások gyűjtése és terjesztése Magyarországon" címmel jelentős nemzetközi támogató szervezetek, a kormányzat és az önkormányzati szövetségek képviselőinek részvételével- szakmai konzultációt tartottak a Justitia Páholyban.
Baráth Etele és Gáspár Mátyás
A konzultáció szünetében Baráth Etele országgyűlési képviselő és Gáspár Mátyás Közigkonzult, a Kútfő program és a Teleház program vezetője.

 

Németajkú Református Egyház

A Németajkú Református Egyház sajtótájékoztatón ismertette az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem működését.

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (EPMSz) 1969-ben alakult meg és 1972 óta svájci egyesületként működik, Basel székhellyel. 1996 februárjában Budapesten létrejött magyarországi testvérszervezete: az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület. Célul tűzték ki, az Európa különböző országaiban élő magyar vagy magyar származású értelmiségiek között tudományos, művészeti és vallási kapcsolatok létesítését és ápolását.

Minden tavasszal, váltakozó helyen, Akadémiai napokat rendeznek. Az egyhetes konferencia témáját neves szakemberek előadásai, viták és kerekasztal-beszélgetések dolgozzák fel. Marad idő és alkalom barátságok kötésére és elmélyítésére is. A hét rendezvényeit ökumenikus istentisztelet, áhítatok, kulturális műsor, irodalmi est és hangverseny egészítik ki.

1977 óta rendszeresen adnak ki könyveket is. A kiadói tevékenység és a könyvterjesztés előmozdítására a nagy múltú Erdélyi Szépmíves Céh példájára létrehozták az EPMSz Könyvbarátok Körét. Balogh Zoltán lelkész a sajtótájékoztató vezetője.

Pricomm Kft. - Egészségünk jövője

A Népjóléti Minisztérium és a Nemzetközi Gyógyszergyártók Szövetségének közös rendezvénye a gyógyszer-árképzés jelenlegi helyzetéről és jövőjéről. Vendég: Kereszty Éva népjóléti helyettes államtitkár

A harmadik évezred küszöbén az egészségmegőrzés stratégiájával foglalkozó könyvet jelentetett meg a Népjóléti Minisztérium.

A kötet célja elsősorban az, hogy felhívja a figyelmet, mit kell tenni együtt azért, hogy Magyarország állampolgárainak életminősége javuljon, egészségét megőrizze.

Jogos igényünk, hogy minél teljesebb életet élhessünk. Ehhez pusztán az anyagi javak nem elegendőek. Magunkat is képessé kell tenni testileg-lelkileg arra, hogy élni is tudjunk a lassan gyarapodó lehetőségekkel. Együtt kell újragondolnunk, mit is tehetünk egészségünk érdekében. Ha nem mi, akkor ki? Ha nem most, akkor mikor?

Vita az üdülési csekkről a Napközben Klubban


Bányai Judit, a Magyar Üdülési Alapítvány Kuratóriumának titkára, Wittich Tamás, ugyanennek az alapítványnak szociális bizottsági tagja, Bakó Ágnes, a Nemzeti Üdültetési Szolgálat Kft. kereskedelmi igazgatója és Karikás György az Országos Idegenforgalmi Bizottság tagja próbálta meggyőzni a megjelenteket a csekk jogosságáról és remélhetően szép jövőjéről. Az új módszer Franciaországból "érkezett", ahol ez a csekkrendszer már 10 éve működik sikeresen. Lényege az, hogy ha a munkáltató vesz ilyet a dolgozójának - mint ahogy ebédjegyet is ad, vagy más szociális szolgáltatást biztosít -, akkor ennek 50-%-a adómentes, és csak a másik felét terheli a természetbeni juttatások törvény által előírt adója.

Magyarán, ha tízezer forint támogatást kap a munkáltatótól egy dolgozó, akkor tulajdonképpen húszezer forintos csekket kap, s ő csak a felét fizeti. Az elképzelés szerint a dolog arra épül, hogy ez mindenkinek jó. Az üdülőnek fele pénzt jelent, a munkáltatónak némi adókedvezményt. A magyar szabályozás úgy fogalmaz, hogy "minden kifizetőhely adhat csekket magánszemélynek". Ez azért fontos, mert nem kell feltétlenül "dolgozónak" lenni. Ha például egy munkanélküli a házastársa főnöke révén jut csekkhez, akkor azt igénybe veheti.

Örökös Tagság 1998.

Örökös Tagok: Agárdy Gábor, Galambos Erzsi, Ilosfalvy Róbert, Komlós Juci, Máthé Erzsi, Oszvald Marika, Rost Andrea, Zenthe Ferenc

 

     
 
  websolution by NetProjekt