2020 May 27 Wednesday
 
 
 1998. május    

Május hónap főbb eseményei:

V.4.
Nyugdíjasok Országos Képviseletének
sajtótájékoztatója az Európai Szociális Charta magyarországi ratifikációja előkészítéséről Hegyi Gyula országgyűlési képviselő, a Ratifikációt előkészítő Bizottság tagja

V.5.
Nők Világbankja Magyarországi Egyesülete (HWWB) klubdélutánja vendége: farkas Mariann a Magyar Befektetési és kereskedelmi Rt vezérigazgató helyettese.
Farkas Mariann Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Rt. vezérigazgató helyettese

V.7.
Napközben Klub

V.14.
LAM Klub

V.19.
Kispesti Polgármesteri Hivatal sajtótájékoztatója sajtótájékoztató

V.23.
Zonta Nemzetközi Szervezet 5 éves fennállásának jubileumi ünnepsége

V.26.
Print Info - Könyvkiadók és Könyvnyomtatók klubja

V.27.
Literatura Medica Kiadó sajtótájékoztatója

V.28.
LAM Klub

ZONTA

A Zonta olyan nemzetközi szervezet, mely a nők társadalmi és szakmai helyzetének javítását tűzte ki céljául. A Zonta tagjai a professzionális életben felelős - vezető beosztásban lévő nők, akik kölcsönösen segítik egymást és a klubbon kívüli nőket egyaránt. Tagjai között mérnök, tanár, közgazdász, ügyvéd, vállalkozó, orvos, közalkalmazott, újságíró egyaránt megtalálható.

A Zonta 1919-ben Buffalo-ban alakult, és ezt követően rövid idő alatt az egész világon elterjedt. Az első európai klub 1930-ban Bécsben jött létre. Napjainkban az egész világon 73 ország tagja a Zontá-nak. Hazánkban elsőként 1991-ben Szombathely csatlakozott e világméretű szervezethez. Ma Szegeden és Veszprémben is működnek Zonta klubok.

A Zonta Budapest City hivatalos beiktatási ünnepsége 1993 április 3-án volt. Tagjai önkéntes alapon, társadalmi munkában végzik tevékenységüket. A Zonta Budapest City Klub működésének 5. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget a Pallas Páholyban, ahol dr. Kemény László a Civil Parlament elnöke volt a díszvendég.

 

Új tudományos folyóirat

A Ca és Csont című tudományos folyóirat megjelenése alkalmából tartott sajtótájékoztatót prof. dr. Chatel Rudolf, SOTE I. Belklinika tanszékvezetője, a Ca és Csont című lap szerkesztőbizottságának elnöke; dr. Bálint Géza, az ORFI főigazgatója, a szerkesztőbizottság tagja; dr. Horváth Csaba, a Ca és a Csont című lap főszerkesztője.

Az utóbbi évek nagy arányú fejlődésének köszönhetően ugyanis három alapvető tény vált általánosan elfogadottá: a kalcium- és csontanyagcsere betegségei jóval több lakost érintenek, mint azt korábban gondolták; a betegségek következményei társadalmi és anyagi téren is óriásiak; a megelőzés és az ellátás csak több orvosi szakág összefogásával lehet hatásos. E három tény sarkallta a szakembereket új tudományos folyóirat elindítására, amelynek kiadására a Literatura Medica Kiadó vállalkozott. A folyóirat címe: Ca és Csont (A kalcium- és csontanyagcsere patofiziológiája és betegségei).

Kispest egyedülálló lakásprogramja
- sajtótájékoztató -

Zupkó Gábor, kispest polgármestereMagyarországon az elmúlt években nem érvényesült egységes lakáspolitika, a korábbi időszak lakástámogatási rendszere felbomlott és nem jöttek létre az ezt helyettesítő piaci mechanizmusok.
Az önkormányzati törvény a lakásellátást nem tette az önkormányzatok kötelező feladatává, ugyanakkor a vagyonátadási törvény az önkormányzatok finanszírozásának rendszere és a szociális törvény közvetve magába foglalja, hogy az önkormányzatoknak mégis van szerepük a lakásgazdálkodásban.

Budapest XIX. kerülete a Kispest az anomáliák megoldására kidolgozta az önkormányzat lakáspolitikájának stratégiai céljait. Elfogadta a XIX. kerületi Lakáskoncepciót, ami hosszú távra meghatározza a lakásgazdálkodási feladatokat: megfogalmazza a távlati elképzeléseket, körvonalazza a célokat és kijelöli a prioritásokat. A koncepció alapján idén már el is kezdődött a munka, a programok kivitelezése.

HWWB

A HWWB klubnapján a Kereskedelemfejlesztés EU-PHARE és kormányzati eszközökkel címmel Farkas Mariann a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Rt (ITD) vezérigazgató helyettese tartott előadást.

Vállalkozások magyar módra, vita a Napközben Klubban

Ay János, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatási igazgatója, Schilinger Márta az APEH ellenőrzési főosztályának vezetője, dr. Becskeházi Attila, az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium főcsoportfőnöke, valamint ugyaninnen Schifner Marianna osztályvezető egyáltalán nem vitatták, hogy kissé bonyolult a magyar vállalkozási rendszer. Ám csak pillanatnyilag. Éppen most készül a kis- és középvállalkozási törvény, amely ez év közepétől szeretné mindezt egyszerűsíteni.

Magyarországon nagyjából egymillió vállalkozást tartanak nyilván. Hogy ez milyen sok, azt jól mutatja egy másik szám: Nyugat-Európa vállalkozóinak száma összesen tizenötmillió. Ez azt jelenti, hogy az ezer lakosra jutó vállalkozók száma nálunk kétszer annyi, mint máshol Európában. De a lényeg nem is ez. Magyarországon az egymillió vállalkozás egyharmada formális bejegyzés, amely valódi tevékenységet nem végző "céget" takar. Kényszervállalkozás az egyéni próbálkozások legnagyobb része - jelentették ki a jelenlévő érdekeltek. Ez az elnevezés külön vitát váltott ki. Volt, aki tiltakozott a kényszer szó ellen, mások önfoglalkoztatásról vagy mikrovállalkozásról beszéltek. A lényeg azonban azonos maradt.

     
 
  websolution by NetProjekt