2020 May 27 Wednesday
 
 
 1998. március    

Március hónap főbb eseményei:

III.2.
Fényszedő Központ jubileumi ünnepsége

III.3.
Nők Világbankja Magyarországi Egyesülete (HWWB) klubdélutánja

III.5.
Corvinus Rt. szakmai megbeszélése a romániai privatizációval kapcsolatos gyakorlati tanácsokról

III.5.
Napközben Klub

III.10.
Koday László festőművész kiállításának megnyitója

III.11.
Justitia Páholy műhelybeszélgetése

III.12.
LAM klub

III.16.
Nyugdíjasok Országos Képviseletének Klubja - megemlékezés a magyar szabadságharc 150 éves évfordulójáról

III.23.
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) munkaértekezlete

III.24.
"Budapest - Bukarest 2000" sajtótájékoztató

III.24.
Nők Világbankja Magyarországi Egyesülete (HWWB) tisztújító ülése

III.25.
Informál Klub

III.26.
Európa Ház sajtótájékoztatója

III.30.
Jegyzők Országos Szövetsége Elnökségi ülése

III.30.
Budapesti Ingatlanforgalmazók - Inter 21- Klub

III.31.
Literatura Medica Kiadó sajtótájékoztatója

Koday László festőművész kiállítása

Koday László
Koday László festészete a tudatosan naiv szemléletű látásmódot tükrözi. Gyermekkori vidéki élményeken alapuló, sajátos mesevilág jelenik meg a festményein. Időnként szimbolikus jelentést hordozó kompozíciókat készít, kialakult egyéni dekoratív színvilággal. Festményei a Magyar Naiv Múzeumán kívül számos hazai és külföldi magángyűjtőknél megtalálhatóak. Kamara kiállítását a Pallas Páholyban Dr. Bánszky Pál művészettörténész nyitotta meg.

Informál Klub

dr. Köllner Ferenc
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének munkaértekezletén részt vett dr. Köllner Ferenc, a szövetség főtitkára

 
25 éves a Fényszedő Központ Kft.

Bensőséges hangulatú ünnepségen Futanics György és Márton Tibor a Fényszedő Központ Kft. ügyvezetői látták vendégül a kiadók, - szaklapok képviselőit és munkatársaikat. Futanics György ügyvezető ismertette a Magyarországon elsőként létesített fényszedő üzem történetét és részletesen szólt azokról a technikai, technológiai újdonságokról, amelyek az elmúlt 25 év történéseit jellemezték. 1973. március 1-én hét nyomda - Alföldi, Dabasi, Egyetemi, Glóbus, Kossuth, Petőfi és Zrínyi - a Nyomdaipari Fényszedő Üzem Gazdasági Társaság (a mai Fényszedő Központ jogelődje) megalapításával bevezette az akkor legkorszerűbb fényszedő eljárást, amely Európában is csak kevés helyen működött.

Az ügyvezető kegyelettel emlékezett meg Baráth János - sajnos néhány éve elhunyt - kollégáról, aki úttörő szerepet vállalt a fényszedés bevezetésében és bázisának kialakításában. A Compwrite szedőrendszer és az 5 db Monophoto 600-as levilágító jelentős kapacitás volt abban az időben határainkon túl is. 1982-ben egy Ferranti CS7 szedőrendszer és lasercomp levilágító megvételével még tovább korszerűsödött a cég. 1989-ben 7 alapítóból 5 nyomda úgy döntött, hogy fényszedés tekintetében önállósodnak és kiválnak a társaságból. A korábbi gesztor a Kossuth Nyomda 89%-os, a Petőfi Nyomda 11%-os tulajdoni hányaddal Kft-vé alakította társaságot, majd 1994-ben a Kossuth Nyomda kivásárolva a Petőfi Nyomda üzletrészét 100%-os tulajdonossá vált.

1991-92 ismét mérföldkő a fényszedő életében, hiszen a teljes kollektívának - megválva a Ferranti rendszertől - át kellett adnia a kép-szöveg integrációt megvalósító PostScript technológiára. 1996-ban egy kényszerű telephely változást is megélt a társaság, (de sikerült az eredeti épületben maradni), amely központi elhelyezkedése révén meg tudta tartani meghatározó megrendelői körét.

Sajnos az alapterület csökkenés szükségessé tette a létszám jelentős leépítését. 1997-es esztendő két okból is igen jelentős a fényszedő életében. Ekkor vásárolták meg a korszerű Agfa-Avantra 25E típusú levilágító berendezést, amely A/2 méretű, jó minőségű levilágítások készítésére alkalmas. Ugyanebben az évben jelentős sikerként könyvelhettek el azt, hogy a kizárólag DTP-vel foglalkozó cégek közül elsőként sikerült megszerezni az ISO minőségbiztosítási rendszer nemzetközi tanúsítását. Napjainkban Raid-5-el megerősített NT hálózattal dolgozunk, ami 3 szövegrögzítő, 6 tördelő, 2 képfeldolgozó és 2 levilágító egységből áll.

A Fényszedő Központ a leggyorsabban fejlődő technológiák között élt meg 25 évet és reméljük képes lesz a jövőben is - a technológiai fejlődés lépéseit követve - megtartani illetve megerősíteni helyét a piacon - fejezte be a visszatekintést Futanics György.

Justitia Páholy

Kopátsy Sándor
dr. Timoránszky Péter
dr. Ignácz István
Kopátsy Sándor, közgazdász
dr. Timoránszky Péter, a Rendőrtiszti Főiskola Kutatóintézetének igazgatója
dr. Ignácz István, dandártábornok a Justitia Páholyban

1998. szeptember 25-26. Európai Nonprofit Expo

Barabás Miklós és Csizmár Gábor
Az Európa Ház (Budapest) sajtótájékoztatóján bejelentették, hogy nálunk rendezik meg az európai civil szervezetek nagy találkozóját.

Az Európai Nonprofit Expo kezdeményezőinek és szervezőinek szándéka, hogy a rendezvény lehetőséget nyújtson az európai civilek bemutatkozására, támogassa a szerződéseik közötti nemzetközi együttműködést és párbeszédet, előmozdítsa Magyarország és a kelet- közép-európai régió euroatlanti integrációját. Ennek változatos formái a kiállítások, tanácskozások, bemutatkozások, találkozók, szakmai konzultációk és információs csere-berék.

A tervek szerint a magyarországi civil szervezetek standjai mellett önállóan mutatkoznak be egy-egy európai ország alapítványai, egyesületei.

Az Expo idén is lehetőséget kínál szakmai programok szervezésére, különös hangsúlyt fektetve a két- és többoldalú együttműködési programok tapasztalatainak hasznosítására, új kapcsolatok építésére. A rendezvény nyitó ülésének helyszíne a Parlament, ahol szeptember 25-én Európai Civil Fórum címmel szakmai tanácskozásra kerül sor.

Az Európai Nonprofit Expót az év folyamán regionális rendezvények készítik elő Szombathelyen, Zalaegerszegen, Pécsett, Nyíregyházán és Szegeden.

Budapest - Bukarest 2000

Ion Caramitru és dr. Magyar Bálint a két ország kultuszminisztere
Sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a Román Kulturális Minisztérium, a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a budapesti Románia Kulturális Központja Román Művészeti Hetet rendez Budapesten.
A programfüzet bevezetőjében Ion Caramitru Románia művelődési minisztere a következőket írta:

Tavaly novemberben a bukaresti magyar kulturális héttel országaink között egy előzménytelennek mondható együttműködést kezdtünk, melynek újabb fejezete a mostani budapesti román művészeti hét.
Meggyőződésünk szerint a dialógusnak és egymás kölcsönös megismerésének ez az egyik legbiztosabb és legalaposabb formája. A két nemzet térben és időben együttélésre van "ítélve". Bennünket összeköt a múlt és a jelen, de különösképpen a jövő. Összekötnek a közös célok és a tartós művészi értékek, amelyek nemcsak, hogy nem ismerik a földrajzi és pszichológiai határokat, de föloldják a nyelvi gátakat is. Közös célunk kell legyen hangsúlyozni mindazt, ami közelebb hoz egymáshoz; mindazt, ami segít lebontani a több évtizedes negatív előítéleteket.

Ebben a történelem által megviselt régióban a román-magyar együttműködés példaértékű lehet, és reméljük, hogy most, amikor országaink - a teljeskörű európai integrációra törekedve - az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezésekkel kölcsönösen segíti egymást.

Ki győzi ezt energiával?
kérdezték a Napközben klubdélutánján


A műsor szakértő vendégei: Scheithauer Imre a Fővárosi Távfűtő Műveket képviselte, Hatvani György a Magyar Energiahivatal nevében válaszolt, Karl Imre energia kormánybiztos az állam véleményét tolmácsolta, míg Pál László MOL elnök az üzemanyagárakhoz kapcsolódó kérdéseket várta.

A legtöbb szó természetesen az árakról esett. Egy átlagkeresetű család Budapesten a lakás rezsijére költi a keresete felét. A lakótelepi távfűtés egy ötven négyzetméteres lakásnál havonta tíz-tizenötezer forint is lehet, amellyel vidéken egy családi házat lehet fűteni. Sok hasonló példa hangzott el, mire a szakértők egyáltalán szóhoz jutottak. - Az ár valóban magas - mondták a szakértők, de még ma sem fedezi teljesen a termelési költségeket. Az energia is termék, amit elő kell állítani. A régi állami gondoskodás, a valós áron aluli szociálpolitikai adakozás már megszűnt. A hivatal szerepe az, hogy a lehetséges minimumon tartsa az árakat. A legrászorultabb viszont ártámogatást, kompenzációt kapnak.

     
 
  websolution by NetProjekt