2019 November 22 Friday
 
 
 1999. május    

Május hónap főbb eseményei:

V. 3.
Agrár Klub

V. 4.
Jegyzők Országos Szövetsége Elnökségi ülése

V. 4.
Vállalkozó Nők (HWWB) Klub

V. 6.
Napközben Klub a felsőoktatás reformjáról

V. 11.
Lánchíd Társaság klubja a "geopolitika reneszánszáról"

V. 12.
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökségének kibővített ülése, vendég: dr.Verebélyi Imre és dr.Fodor Miklós

V. 13.
Magyar Országos Színház Szakmai Konferencia

V. 13.
Összefogás a fogyasztókért az OPTIMUM ALAPÍTVÁNY vendége: dr. Akar László és Farkasházy Tivadar

V. 14.
CIPE gazdaságpolitikai kerekasztal

V. 19.
Teleház Klub "Digitális térképek a teleházakban"

V. 20.
Informál Klub

V. 26.
Justitia Páholy a régiókról

V. 27.
LAM Klub "karbantartás, vagy foltozgatás" (Beszélgetés a változó egészségügyi jogszabályokról)

V. 31.
Nyugdíjasok Országos Képviseletének vendége Hámori József a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere

V.31.
Közgazdasági Jogi Könyvkiadó sajtótájékoztatója a Polgári Perrendtartás kommentárjának megjelenéséről. vendég: Göncz Árpád, Köztársasági Elnök

Örökös Tag Gálaműsora


Örökös Tagság a Petőfi Rádió és a Stúdió Szerkesztőség gálaműsora a Fővárosi Operett Színházban 1999. Május 9-én 20 órakor
Fellépnek: Rost Andrea és gyermekei
Komlós Juci, Zenthe Ferenc és Körösi Gábor Kincses Veronika és a Fóti Gyermekváros énekkara, valamint a Varázshang énekegyüttes Galambos Erzsi és Lengyel Kati, Csarnóy Zsuzsa
Farkas Kati Máthé Erzsi és Ungár Anikó, Nagy Ervin, Székely György és a Balettintézet növendékei
Oszvald Marika és az Operett Színház tánckara, Agárdy Gábor és Szatmáry Attila
Hosfalvy Róbert és Dénes Judit, Szabó István és Fulajtár Andrea, Elek Ferenc
Ónody Eszter, Rába Roland, Búza Tímea, Csányi Sándor, Sebestyén Márta, Gór Nagy Mária és tanítványai
Főszerkesztő: Érdi Sándor
Műsorvezetők: Szegvári Katalin és Érdi Sándor
Zenei vezető: Kocsák Tibor
A rendező munkatársa: Kővári Kati
Rendező: Szinetár Miklós
A Kuratórium tagjai:
Bánki Iván, Donáth László, Fáy Miklós, Galgóczy Judit, Glatz Ferenc, Görgey Gábor, Horváth Z. Gergely, Illés György, Kerényi Imre, Kovács László, Kővári Péter, Lengyel György, Novothny Zoltán, Petrovics Emil, Schiffer János, Szabó István, Szinetár Miklós, Szirányi János, Ungvári Tamás, dr. Veér András, Végvári Tamás

Az eddigi díjazottak:
1996 1997 1998 1999
Benkő Gyula Almási Éva Agárdy Gábor Csomós Mari, Darvas Iván Bessenyei Ferenc Galambos Erzsi Garas Dezső
Psota Irén Haumann Péter Ilosfalvy Róbert Huszti Péter, Tábori Nóra Lukács Margit Komlós Juci Kováts Kolos
Tolnay Klári Töröcsik Mari Máthé Erzsi Marton Éva, Gábor Miklós Gregor József Oszvald Marika Molnár Piroska
Kállai Ferenc Hofi Géza Rost Andrea Orosz Adél, Melis György Kincses Veronika Zenthe Ferenc Seregi László
Simándy József Polgár László
Tokody Ilona Sinkovits Imre

Az OPTIMUM -Összefogás a fogyasztókért Alapítvány

Eddig is fontos feladatának tekintette, hogy széles körben lehetőséget biztosítson a magyar gazdaságot, a fogyasztókat érintő, valamennyiünk számára fontos kérdések megvitatására. A magyar gazdaság és gazdaságirányítás előtt álló feladatokra, következményekre és lehetőségekre figyelemmel konzultációsorozatot indított "Magyarország 2002" címmel.

Informál Klub


Az Informál Klub vendége Kovács László pártelnök

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökségének kibővített ülése, vendég: dr.Verebélyi Imre és dr.Fodor Miklós


Dr. Verebélyi Imre

Lánchíd Társaság klubja a "geopolitika reneszánszáról"

Jegyzők Országos Szövetsége Elnökségi ülése

Justitia Páholy

Részlet az Államtudományi Kutatóközpont meghívójából.
Szabó Péter helyettes államtitkár Úr készséggel tesz eleget annak a felkérésnek, hogy: tájékoztassa a tudományos - szakmai közélet meghívott kiválóságait a régiókkal és általában az ország területi tagozódásával, valamint az államszervezet területi alapjaival kapcsolatos - részben még formálódóban lévő - kormányzati elképzelésekről.

A meghívott résztvevők
Dr. Marosi Sándor, Magyar Földrajzi Társaság,
Romsics Ignác Magyar Történelmi Társaság,
dr.Kilényi Géza Alkotmánybíróság
dr.Futó Iván, Neumann János Számítógéptudományi Társaság
dr.Halm Tamás, Magyar Közgazdasági Társaság
dr.Terták Elemér, Magyar Közgazdasági Társaság
dr.Veress József, Magyar Közgazdasági Társaság
dr.Bayer József, Magyar Politikatudományi Társaság
dr.Rechnitzer János, MTA RKK Nyugat - Magyar TI
dr.Horváth Gyula, MTA Regionális Kutatások Központja
dr.Baráth Etele, Országgyűlés Területfejlesztési Bizottság
Aczél Gábor, Magyar Urbanisztikai Társaság
Sík Endre, Magyar Szociológiai Társaság TÁRKI
Dr.Enyedi György, MTA Regionális Kutatások Központja
Horváth M. Tamás, Magyar Közigazgatási Intézet
Kondor János, Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége
Balssay István, Miniszterelnöki Hivatal
Dr.Szaló Péter, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Paksy Gábor, VÁTI Rt
Dr. Köllner Ferenc, Települési önkormányzatok Országos Szövetsége
Dr. Szikora Zsolt, Jegyzők Országos Szövetsége

A Nyugdíjasok Országos Képviseletének pódiumbeszélgetése

Nemzeti kultúra és kulturális örökség
A pódiumbeszélgetés vendége ezúttal dr.Hámori József, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának minisztere volt. A beszélgetések során a miniszter többek között a következőket mondta: "A kormány olyan kulturális politikát valósít meg, amely igényt támaszt az alkotói művek felhasználására és ösztönzi a mecenatúrát. Kibővíti a közéleti a közcélú felajánlásoknak az adórendszerben ma is meglévő kedvezményét. Egyúttal érzékeli, hogy a művészi tevékenység nem szolgáltatható ki teljes mértékben a piaci viszonyoknak.

A művészetek költségvetési támogatása azonban nem jogosítja fel a kormányzatot arra, hogy beavatkozzon a művészi alkotás folyamatába és a művek értékelésébe.."Az Önkormányzatokon keresztül kulturális célra szánt kormányzati pénzek tényleges hasznosulása érdekében a Kormány - az Országgyűléssel együtt - szabályozni fogja, hogy milyen típusú önkormányzati kiadások tekinthetők a kulturális normatíva, illetve az érdekeltségi igénybevétel szempontjából kulturális célú kiadásnak. A kormány célja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap működésének felülvizsgálatát követően forrást biztosítson a ma alkotóinak, illetve , hogy a Nemzeti Örökség Alap felállításával hozzájáruljon a nemzeti kulturális örökség - elsősorban az épített örökség - megőrzéséhez és méltó bemutatásához"

Könyvbemutató

"Elgondolkodtam azon, hogy vaj'h Magyarországon mikor jő el az idő, amikor Németh János és Kiss Daisy összes művét törvényerőre emelik" - e szavakkal kezdet dr. Kilényi Géza professzor a dr.Németh János és dr.Kiss Daisy által szerkesztett "A polgári perrendtartás Magyarázata " című könyv bemutatását 1999. Május 31-én a Pallas Páholyban tartott rendezvényen. Hivatkozva a 426-ban kihirdetett, úgynevezett idézési rendeletre, amellyel II.Theodosius és III. Valentianus öt remek jogász - köztük Paulus, Gaius és Pulpianus - valamennyi tankönyvét törvényerőre emelte, dr. Kilényi Géza professzor megnyugvással rögzítette: ahhoz, hogy ma egy ilyen művet a gyakorlatban "….úgy forgassanak, mintha törvény lenne…. Nincs császári pátensekre", elég, ha a kommentár "jó, használható, színvonalas szellemi táplálék" Ezt követően Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság Elnöke köszöntötte a jelenlévőket, a szerzőket, a szerkesztő, a lektort, a KJK-KERSZÖV Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó munkatársait, valamint a sajtó jelenlévő képviselőit. Kijelentette:……"örülök, hogy itt vagyunk együtt, örülök, hogy engem is befogadtatok…..Hosszú beszéd helyett elégedjetek meg azzal, hogy tisztellek és szeretlek Benneteket……" Dr. Csinzer Ildikó főszerkesztő a könyv megalkotásának két és fél évéről beszélt, megemlékezve annak örömteli és nehéz pillanatairól is. "Bíztunk abban, hogy ennyi munka árán nem egy, pillanat- alkotás' fog létrejönni. És most a könyvet a kezünkben tartva tudjuk, egy időtálló munkát bocsátunk a jogászok rendelkezésére….." Dr. Németh János egyetemi tanár, a kiadvány szerkesztője szerint A polgári perrendtartás magyarázata megalkotásával az volt a cél, hogy segítségre legyen az egyetemi oktatás, a magyar igazságszolgáltatás, a jogalkotás, a tudományos kutatás résztvevőinek; a kezdő és gyakorló jogászoknak, "Ha ebből az elképzelésből - akármilyen kis mértékben is - valamit sikerült megvalósítani, azt kell mondanom, akkor nem dolgoztunk hiába…" A sajtó képviselőinek nem volt kérdése. Számukra nem volt hír, hogy 1976. Óta először megjelent újra egy, a polgári perjog szabályait átfogóan ismertető "Klasszikusan modern", magas színvonalú szakmai mű. Arról azonban írtak, hogy dr.Németh János egyetemi tanárnak évek óta a Legfelsőbb Bíróság elnökétől eltérő a szakmai véleménye a táblabíróságok felállításáról. A rendezvény végén, annak záró pillanataiban dr. Bakó Szilvia felelős szerkesztő átadta a kiadvány tiszteletpéldányait a kiadásban közreműködőknek, akik ezután jó hangulatban beszélgettek egymással, pár percre megállva rohanó életükben emellett a szép ünnepi pillanat mellett.

A SZERZŐI KÖR

Dr.Gáspárdy László egyetemi tanár, dr.Gátos György bíró, dr.Horváth Jenő ügyvéd, dr.Kengyel Miklós egyetemi tanár, dr.Kiss Daisy ügyvéd, egyetemi adjunktus, dr, Kormos Erzsébet bíró, dr.Lőrincz György ügyvéd, dr. Makai Katalin, az Igazságügyi Minisztérium munkatársa, dr. Németh Jenő egyetemi tanár, dr. Sallós István ügyész, dr. Szabó Imre egyetemi tanár, dr. T Nagy Erzsébet, az Igazságügyi Minisztérium munkatársa, dr. Vezér Ágnes bíró, dr. Vida István címzetes egyetemi tanár. - Nagyon reprezentatív, ugyanakkor megfelelően heterogén is, magában foglalja a jogalkotás és a jogalkalmazás, az elmélet és a gyakorlat művelőit, amely garancia a megfelelő szakmai színvonalra, és az eltérő jogalkotói, jogalkalmazói álláspontok felvonultatására"
Részlet a KJK-KERSZÖV Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó ismertetőjéből.

Kiss Daisy professzor asszony a kötet szerkesztője fogadja Göncz Árpád köztársasági elnök urat, a sajtótájékoztató díszvendégét

A Polgári perrendtartás magyarázata című - hagyományos jellegű- mű legutóbb 1975 - 76-ban jelent meg a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadónál. Az azóta eltelt több mint két évtized alatt azonban - ideszámítva az egyes törvényi rendelkezések megsemmisítését kimondó alkotmánybírósági határozatok eredményeként bekövetkezett változásokat is- több mint negyven alkalommal módosították a Polgári perrendtartás akkori szövegét. Ez és az időközben bekövetkezett, a polgári igazságszolgáltatásra is kiható társadalmi, politikai változások indokolttá tették az új kommentár kiadását. A mű célja, hogy segítséget nyújtson elsősorban a jogalkalmazóknak a Polgári Perrendtartás szabályinak részletes tartalmi megismeréséhez, és ezáltal hozzájáruljon a perjogi szabályok egységes értelmezéséhez, alkalmazásához.
Részlet a Polgári Perrendtartás magyarázata - dr.Németh János által írt - előszavából

Közgazdasági Jogi Könyvkiadó sajtótájékoztatója a Polgári Perrendtartás kommentárjának megjelenéséről. vendég: Göncz Árpád, Köztársasági Elnök

Teleház

Készülnek a felkért hozzászólók A szokásos havi tapasztalatcsere előtt Gáspár Mátyás ismerteti a Teleház-zal kapcsolatos szövetségi ügyeket

Agrár Európa Klub


Az Agrár Európa Klub mindig teltházas

 
  websolution by NetProjekt