2019 November 15 Friday
 
 
 1999. március    

Március hónap főbb eseményei:

III. 1.
Magyar Művészeti Fórum sajtótájékoztatója

III. 1.
Agrár Klub

III. 2.
Vállalkozó Nők(HWWB) Klubja

III. 3.
Pricomm kft munkaértekezlete

III. 4.
Napközben Klub Magyar Humorról

III.4 .
PUMA 2000 Önkormányzati szervezési és közigazgatás-fejlesztési tanácsadás

III. 11.
Avnet Kft szoftverbemutatója

III. 16.
Örökös Tagság sajtótájékoztatója

III. 16.
Amerikai Kereskedelmi Küldöttség

III. 17.
Teleház Klub

III. 18.
Magyar Könyv Klub

III. 18.
Informál Klub vendég: Levendel Ádám

III. 19.
Justitia Páholy

III. 19.
OKÉ - Teleház

III. 20.
Herbalife termékbemutató

III. 22.
Nyugdíjasok Országos Képviseletének vendége: AZ Egészségügyi Reform Bizottság Elnöke

III. 23.
Magyar Ingatlan Szövetség Klubja

III. 30.
Nyomdász Veteránok találkozója

III. 31.
Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom sajtótájékoztatója

Informál Klub

Van szerencsénk értesíteni, hogy tervezett programunkban nincs változás. Idei harmadik eszmecserénkre az év harmadik hónapjának harmadik hetében három nappal március idusa után - 18-án csütörtökön (ami Juhász Ferenc nevezetes költeménye szerint "Babonák napja" s harmadikként a legnehezebb - mivel 1956-ban október 23-a keddre esett) - kerül sor szokásunk szerint 18 órakor (hogy a dátumra végképp rímeljünk).

A számmisztikusság részletes elemzésétől - 3-mal való oszthatóság: 1999:3=666.333, 18:3=6 stb, - eltekintünk, mivel Levendel Ádám referátumának címe "A média esete a pozitív diszkrímivel (kis magyar médiagazdaságban) " allúzióival egyetemben éppen eléggé misztikus, akár a Noszty fiúra és Tóth Marira, akár a kisebbségekkel való bánásmódra, akár Esterházy Péterre vagy a hajdani kötelező egyetemi stúdiumainkra, netán az ORTT-re (Írisz TV-re és RTL Klubra) célozgat sugallatos sejtelmességgel. Egyéb iránt nem tudjuk, mit fog reá jellemző fondorlatos iróniával vitaindítóként exponálni és elaborálni.

Mi egyelőre és előre csak ennyit mondhatunk. S talán még azt: ha úgy alakulna, hogy a sajtó szabadságáról vallott nézetei miatt bebörtönzött Stancsics Mihályt ki kellene szabadítanunk budavári tömlöcéből az előadás hevítő konklúziója gyanánt, nem leszünk személyünkben restek a fiákerrúd mellé állni. (Bár gyanítjuk hogy a Táncsiccsá lett Stancsicsot már csak a Fiumei úti - Kerepesi, Mező Imre úti - temetőben lelhetjük békepor alakban.)

Teleház Klub

Magyar Teleház Szövetség és a Teleház Kht. közös szervezésében minden hónap harmadik szerdáján kerül megrendezésre a Teleház Klub, ahol a teleház mozgalomról, az egyes teleházakról hangzanak el érdekes előadások és információk. Első összejövetelül célja a klubfoglalkozások létrehozása, beindítása.

Mi a Teleház?
Olyan ház, ahol a legkülönbözőbb modern technikai eszközökkel (telefon, telefax, számítógépes modem, parabolaantennák.) az információkat - bármely formában jelenjenek is meg - meg lehet szerezni, tárolni, feldolgozni, kikeresni, megismerni, megtanulni, vagy éppenséggel azzal szórakozni lehet. A teleház elhozza az emberekhez az információkat, s úgy tálalja, hogy azok "fogyaszthatók" legyenek bárkinek, összekapcsolja e lehetőségeket az emberek és közösségek napi szükségleteivel, a munkával, a tanulással, a szórakozással.

A modern információtechnológiák lehetőségeit "beilleszti" annak a közegnek a kultúrájába, ahol a teleházat létrehozták. Főleg ott van rá szükség, ahol a település bajban van, hátrányokkal küzd és túl nagy az információtechnológia és a létező kultúra közötti rés, mely áthidalhatatlan szakadékká szélesedve reménytelenné teheti az itt élő emberek felzárkózását. Eddig 80 településen, de legalább még kéttucatnyi faluban van alakulóban. Ezek között zömmel olyanok vannak, mint Harkakötöny vagy Hídvégardó, amelyek nemigen fordulnak elő a napi hírekben.

Nyugdíjasok Országos Képviseletének sajtótájékoztatója

A Nyugdíjasok Országos Képviseletének sajtótájékoztatójának vendége dr. Jávor András, az Egészségügyi Reform Bizottságának elnöke aki a nyugdíjasokat érintő egészségügyi reformról adott tájékoztatást.

LAM Klub

A LAM Klub márciusi összejövetelén, "Partnerek vagy ellenfelek" címmel az egészségügyitermék-gyártók és -kereskedők, valamint a felhasználók kapcsolatáról folyt a vita.

Könyvbemutató

A Magyar Könyvklub kiadásában bemutatásra került "Peszáchi Hágádá" című könyv. A könyvet bemutatták: Oberlander Banscn rabbi - főszerkesztő, Naftali Kraus a könyvszerkesztője, Schöner Alfréd és Révai Gábor a Magyar Könyvklub igazgatója.

Magyar Művészeti Fórum sajtótájékoztatója

Két próbaszám után megjelent a Magyar Művészeti Fórum, az azonos nevű alapítvány kéthavonta megjelenő képzőművészeti folyóirata, melyet a Kossuth Nyomda állít elő. A folyóirat így hirdeti magát: Magyar Művészeti Fórum - egy rendes folyóirat, ami tiszta művészetről szól. Legéndy Péter főszerkesztő mutatta be a folyóirat új számát a sajtó képviselőinek és a meghívott vendégeknek. A folyóiratnak már az előző számai is sikert arattak. A Magyar Nemzet többek között a sajtótájékoztatót követően a következőket írta:

Az új magyar művészeti folyóirat törekvése, hogy a kortárs magyarországi és a határon túli magyar művészettel és művészekkel ismertessék meg a hazai olvasókat, később - a német és az angol nyelvű kiadvány megjelenésével- e két világnyelv ismerőit is. Azért tartják fontosnak a Magyar Művészeti Fórum létét, mert a szélesebb olvasóközönséghez kíván szólni. A kortárs művészetet tágabban értelmezik, az elmúlt harminc, negyven esztendőre, sőt, akár a századfordulóra is visszatekintenek a folyóirat írásai. A cikkek között találunk olyan kutatói és tudományos anyagokat, amelyek közérthetően szólnak az olvasókhoz, a képzőművészeti tárgyú írások mellett iparművészeinkről sem feledkeznek meg. Kiemelt helyet kap a lapban a magyar műtárgyvédelem és restaurátori munka.

Kerekasztal beszélgetés a Pricomm Kft szervezésében

A Pricomm Rendezvényszervező Kft rendezvényeit rendszeresen a Pallas Páholyban tartja. Ezúttal saját munkaértekezletüket hozták el hozzánk.

PUMA 2000 - Önkormányzati szervezési és közigazgatás-fejlesztési tanácsadás

A közigazgatás ismert szakemberei időről - időre tájékoztatást adnak a települési önkormányzatok vezető munkatársainak a közigazgatás és önkormányzati igazgatás alapvető feladatairól. A szakemberek tájékoztatása kiterjed a szervezet és működés jogi szabályozására, a várható új rendeletekre és azok valószínű hatására. A találkozón a Raiffeisen Unicbank Rt. képviselője, Keményné Koncz Ildikó azokról a szolgáltatásokról adott tájékoztatást, amelyeket a bank tud nyújtani a települési önkormányzatoknak.

Amerikai befektetési szakemberek munkaértekezlete

A Miniszterelnökség és az ITD Hungary szervezésében tizenhat fős amerikai befektetési küldöttség ismerkedett a magyar befektetési lehetőségekkel a Pallas Páholyban. Az előadást vita követte. Képünkön dr.Balázs Péter, a Miniszterelnöki Hivatal főcsoportfőnöke a vendégekkel.

Justitia Páholy

dr.Kilényi Géza professzor, a "Szabálysértési határozatok bírósági felülvizsgálata" című alkotmánybíróság döntéshez és aktuális törvényalkotásokhoz kapcsolódó szakmai konzultációt vezetett a Páholyban. A referátumokat dr.Lomniczi Zoltán, a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának főtitkára, dr. Sátori János, a Legfőbb Ügyészség legfőbb ügyészének helyettese és dr.Kántás Péter, a Belügyminisztérium szakfőtanácsadója tartott.

OKÉ -Teleház

Gáspár Mátyásnak, a Teleház Közhasznú Társaság ügyvezetőjének vezetésével OKÉ Teleház címmel modellkísérleti projektindító tanácsadás volt a Pallas Páholyban. A megbeszélés alapkérdése az volt, hogy miként kapcsolható a közigazgatás a teleházakkal, és mit kell tenni azért, hogy a teleházak általános közigazgatási pontokká váljanak. A tanácskozáson tizenkilencen szólaltak fel, és mondták el elképzeléseiket.

Az egyik hozzászóló dr.Szegvári Péter, a Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkára volt, aki többek között a következőket mondta: " A kormány számára fontos a teleház, mert erre a hálózatra felfűzhetők a területfejlesztés, az oktatás és a közigazgatás funkciói. Rajta keresztül megvalósulhat a foglalkoztatás elősegítése. A teleház térségi funkciót is elláthat, ezáltal a település egy nagyobb régióban tudja magát megmutatni, így válva a térség kiemelkedő információs központjává, amely hasznos szolgáltatásokat tud nyújtani. Üzleti alapokon is hasznos információkat tud a teleház adni, nem csak üzleti szféra, de a civil szervezetek részére, a település és a régió lakosságának is.

Az elképzelések szerint a kormány a szellemi erőforrásokat kívánja városi, illetve kistérségi szintre csoportosítani. Itt a képzett közigazgatási szakemberek elláthatják hatékonyan és magas színvonalon mindazokat az ügyintézési feladatokat, amelyeket ma egy kistelepülésen képtelenek ellátni a megfelelő szakértelem hiányában. A rendelkezésre álló felmérések szerint az igazgatási ügyintézés 90%-át a tájékoztatás tesz ki. Ez az információátadás a teleházakban is elvégezhető, egy közszolgálati szerződés keretében."

Örökös Tagság

A sajtótájékoztatón Érdi Sándor bejelentette, hogy az 1999 évi Örökös Tagok

Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom sajtótájékoztatója

A sajtótájékoztatón a köztársasági elnök választásával kapcsolatban felhívást tettek közzé. Ebben egyebek mellett leszögezték: " Magyarországon a rendszerváltás óta megoldásra váró kérdésnek számít a Köztársasági elnök megválasztásának módja. Politikai érdekek mentén folyó alkuk döntötték el az erre vonatkozó szabályozást, illetve magát a köztársasági elnök személyét is.

Annak ellenére történt ez így, hogy a legfőbb közjogi méltóság betöltőjének hivatalából, címéből adódóan a pártok és a politika szféráján felül kell állnia. Elfogadhatatlannak tartjuk tehát azt, hogy politikai paktumok tárgyaként kezeljék az adott kérdést. - Véleményünk szerint a kérdés most nem a köztársasági elnök személyéről. hanem megválasztásának módjáról szól. Döntsenek végre ebben a kérdésben azok, akiket szolgálnia kell minden a köz ügyében tevékenykedőnek. Kerüljön pont ezen tíz éve húzódó alkotmányjogi probléma végére: Köztársasági elnököt a köz akaratából, a nép szavazatával! - Mindennemű nemzetközi gyakorlattal ellentétben Magyarországon társadalmi támogatottság nélkül válhat valaki köztársaságunk elnökévé..."

Baráti találkozó

A Pallas Páholy a Kossuth Nyomda Nyugdíjasainak is kedvelt találkozóhelye.

 
  websolution by NetProjekt