2019 November 22 Friday
 
 
 1999. szeptember    

Szeptember hónap főbb eseményei:

IX. 3.
AVNET Kft IBM Szoftverbemutatója (AS/mode)

IX. 6.
Intermedicina Nemzetközi Szakvásár sajtótájékoztatója

IX. 6.
Agrár Klub

IX. 7.
Vállalkozó Nők (HWWB) Klubja a "termelékenység növelése" címmel

IX. 8.
Teleház Klub "Elgondolás a Teleházakban intézhető közigazgatási ügyek köréről, az Önkormányzatoknak nyújtható szolgáltatásról

IX. 9.
Agromarkt 2000 sajtótájékoztatója

X. 14.
Európa Ház Sajtótájékoztatója az Európai Civil Fórumról

IX. 15.
Teleház Klub a menedzsmentképzésről, üzletről, és új Teleházak létrehozásáról

IX. 16.
Informál Klub vendége: Kéri László és Petschnig Mária Zita

IX. 17.
AVNET Kft szoftverbemutatója

IX. 20.
Nyugdíjasok Országos Képviseletének vendége Frajna Imre

IX. 21.
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségének elnökségi ülése

IX. 22.
Teleház Klub

IX. 23.
LAM Klub

IX. 24.
Kossuth Kiadó bemutatja Horn Gyula új könyvét

IX. 27.
Agrár Európa Klub vendég: Rácz Margit, Kutatási igazgató

IX. 28.
Ipari Parkok bemutatkozása

IX. 29.
Teleház Klub

Vállalkozónők Klubja

Glenn Heffer ausztrál üzletasszony arról mesélt a Vállalkozónők klubjában, hogy milyen náluk vállalkozónőnek lenni, négy gyerekkel. Fotókat és mintákat kért népművészeti, kézműves iparművészeti termékekről. Soos László a Termelékenységi Központ projekt menedzsere "Ami rajtunk múlik" címmel a japán termelékenység növelő módszeréről szólt.

Teleház Klub

Tevanné Südi Annamária és dr.Pongor Tamás négyoldalas felsorolásban ismertették, hogy mi mindent lehet intézni a teleházakban. Ezzel az Önkormányzatok sok munka alól mentesülnének az emberek pedig sokkal könnyebben vehetnék igénybe a közigazgatási szolgáltatásokat.

Az önkormányzatokon kívül partnerek lehetnek még a földhivatalok, APEH igazgatóságok, TB szervek, FM hivatalok, munkaügyi hivatalok, okmányirodák, gazdasági kamarák.
További részletek iránt érdeklődők www.telehaz.hu
E-mail: programiroda@mail.matav.hu útján kérhetnek információkat.

A klub vendége volt Fener Éva aki a "Felhasználó barát információs társadalomról" beszélt. Ez egy tematikus program, ahová pályázatokat lehet benyújtani. A világ teleház helyzetét ismertette Bill Murray teleház szakértő. Jókay Károly a Teleház üzletről beszélt, majd Gáspár Mátyás az új teleházakra beadott pályázatokról adott információt.
További információ: www.telehaz.hu

Informál Klub

Itt van az ősz, itt van újra, meghozták a botrányok. Hogy a találkozásunkig lesz - e még újabb skandalum, nem tudjuk. (Mindenesetre egyre fakóbbá válik emlékezetünkben a Tocsik - ügy "tűzijátéka", s apró csínytevésnek tűnik Csurka 28 milliós forgatókönyv-előlege, nem beszélve a kazánkirály Morvy úr adótartozásáról) Pedig jó lenne előre látnunk, hiszen a Költő is megírta:

"Honfi! mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya visszamerengeni mit ér?"
(Ezen intelmet Koncz Zsuzsa kétszer is megénekelte: először a hajdani táncdalfesztiválon a "Rohan az idő" című örökbecsű dalban, majd később elégikusabb stílben az "Elmúlt egy év" című politikai illúziókat is sejtető nótában.) A köznapi halandó mintha "tükör által homályosan" látná (hogy Pál apostolt is idézzük a korszellemnek megfelelően), ezért reménykedünk erősen Petschnig Mária Zita és Kéri László előadásában, melynek címe (Karinthy Frigyesre kancsalítva) Így látjuk mi.

Megnyugtató már az is, hogy ők látnak, s hogy mit: azt majd elmondják. (Petschnig Mária Zita korábban az alag-út végét fürkészte kitartóan, most talán Alcs - és Felcs-út végét lesi?) Mi őszintén reméljük, hogy messze jövendővel komolyan vetik öszve a jelenkort, s mi látva látjuk majd, amint felleg alól felszáll az éjjeli hold (a nappali vegyes emlékű az elmúlt évtizedből - bár az augusztus 11-i fényűzően lenyűgöző volt.) és amikor 80 év múlva ismét sötétség lesz nappal, talán addigra a haza is fényre derül...

Kocsis A. Sándor nyitotta meg az Informált

Nyugdíjasok Országos Képviseletének fóruma

A nyugdíjasok Országos Képviseletének sajtóbeszélgetésén dr. Frajna Imre a Társadalombiztosítási Alapokat Felügyelő Politikai államtitkár volt a vendég, aki "A társadalombiztosítás a nyugdíjasok szolgálatában 1999-ben az ellátások főbb tendenciái"-ról tartott előadást.

LAM Klub

Vető Kálmán klubvezetőt hallgatják az orvosok aki beszélt az Intermedicina kiállítás és szakvásárról.
Hamberger Sándor és Vető Kálmán bejelentik, hogy az Intermedicina Nemzetközi Egészségügyi Szakvásárt dr.Hargitai Mária az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezetője nyitja meg, a SOTE Konferencia termében.

Agromerkt 2000 sajtótájékoztatója

Internet alapú számítógépes programról
Ma a mezőgazdasági termelők fő gondja, hogy bizonytalan, ki mikor és milyen áron vásárolja meg termékeiket. További probléma, hogy a termelők a várható (konkrét) piaci igényeket nem ismerik, így nem tudják, mit is lenne érdemes termelniük. Sokan a mindenkori kormányoktól várják a választ.Az Európa felé tartó magyar piacgazdaságban ez elfogadhatatlannak tűnik.

A termelés orientációjára hivatott kamarák, terméktanácsok is csupán nagy vonalakban vázolhatják fel mit igényel a piac. A termelőknek el kell sajátítaniuk az önmenedzselés készségét, amelynek segítségéhez természetesen szükség van bizonyos intézményekre. Az Agromarket 2000 Mezőgazdasági Termékpiaci Információs Szövetkezet létrehozta az Agromarkinfo rendszert, amely Internet alapú program segítségével lehetővé teszi bármely hazai és külföldi termelő, valamint bármely potenciális vevő gyors egymásra találását.

Európa Ház

Az Európai Civil Fórum, az európai integráció kérdései iránt érdeklődő magyarországi civil szervezetek kötetlen és nyitott együttműködési fóruma 1998 december ében alakult meg azzal a céllal, hogy az uniós fejleményekről tájékoztassa a hazai civil szervezeteket illetve összehangolja az integrációval kapcsolatos munkájukat.

A brüsszeli központú Európai Állampolgárok Egyesülete (European Ctizens' Action Service -ECAS) az EU bővítésének támogatásával foglalkozó civil programja regionális (közép -s kelet - európai ) központjának helyszínéül Magyarországot választotta. Az Európai Állampolgárok Egyesületének igazgatója, Tony Venables Budapestre látogatott, mivel fontosnak tartotta , hogy az érdeklődőket tájékoztassa programelképzelésükről, és arról véleményt kérjen. A rendezvény házigazdája Barabás Miklós az Európa Ház igazgatója volt.

A Cölöpök után

A Kossuth Könyvkiadó bemutatta Horn Gyula Azok a kilencvenes évek… című könyvét. "Így láttam én"- ez lehetne ennek a kötetnek a mottója, amelyben a korszak hiteles tanúja, a "Cölöpök" szerzője vall politikáról, emberekről saját töprengéseiről, küzdelmeiről, amelyeket a parlamentben, a pártjában és a nemzetközi szintéren folytatott. Ír azokról az eseményekről, tanácskozásokról, amelyeken személyesen részt vett, nyilatkozik az évtized azon szereplőiről akikkel közvetlenül kapcsolatba került. Az olvasó számtalan, eddig ismeretlen hazai és nemzetközi eseménnyel és történéssel találkozik ebben a rendkívül érdekes és olvasmányos visszaemlékezésben.

"Olyan Európát, olyan világot kell teremtenünk, ahol nemcsak megszületni és meghalni lehet, hanem élni is érdemes"

 

Agrár Európa Klub

Az ÉFOSZ, az Élelmiszereldolgozók Országos Szövetsége és a KITE Egyesülés Nádudvar bejelentette, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozás agrárpolitikai és agrárüzleti kérdéseivel foglalkozó Agrár Európa Klub-ot a jövőben közösen rendezik meg.

A Klub célja változatlanul, hogy civil fórumot teremtsen az Európai Unióhoz történő csatlakozásnak a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart érintő kérdései megvitatásához, ezzel egyidejűleg lehetővé téve a két szektor közötti eszmecserét is. Az Agrár Európa Klub első ülésén "Új tendenciák az ezredforduló világgazdaságában, hatásai Közép-Kelet Európára" címmel Rácz Margit az MTA Világgazdasági Kutató Intézet kutatási igazgatója tartott vitaindító előadást.

Ipari Parkok bemutatkozása

Dr.Markó Imre vezette le a találkozót, amelyen a következő előadások hangzottak el:
- Az ipari Park cím megvalósítására kötött szerződések tapasztalatai- Bolla László, a Gazdasági Minisztérium szakfőtanácsosa;

- Iprai Parkok és operatív városfejlesztés - Bajnai László, a SCET Magyarország Rt. ügyvezető igazgatója;
- Néhány gondolat az EU források megszerzéséről - dr.Kapás Ferenc Phare szakértő.
Az előadások után Dányi István a Gazdasági Minisztérium főosztályvezetője és Gertner Péter, a Pénztárház Kft. ügyvezető igazgatója kötetlen konzultáció keretében adott a kérdésekre választ.

AVNET Kft szoftverbemutatója

Az AVNET szoftverbemutatóin az IBM cég termékeit népszerűsítik

 
  websolution by NetProjekt