2020 May 27 Wednesday
 
 
 2001. június    

Június hónap főbb eseményei:

VI.5.
HWWB Egyesület Klubja

VI.13.
Könyvbemutató

VI.15.
Az Igazság Háza

VI.25.
Nyugdíjasok Országos Képviselete

VI.27.
Agrár Európa Klub

Nyugdíjasok Országos Képviselete

A nyugdíjasok Országos Képviselete Kopátsy Sándor közgazdászt hívta vendégül. A tudós arról tartott előadást, hogy mi a globalizáció hatása a társadalomra, különös tekintette a nyugdíjasokra.

Agrár Európa Klub

Az Agrár Európa klub vendége volt, és vitaindító előadást tartott Robert Curtis Mezőgazdasági Tanácsos és Paul Spencer Mezőgazdasági attasé az USA Nagykövetségének munkatársai. Az Egyesült Államok Agrárpolitikájáról szóló előadás központi kérdése a WTO következő tárgyalási fordulója és az új Mezőgazdasági Törvény voltak.

HWWB Egyesület Klubja

A vállalkozó nők klubnapján két meghívott vendég volt. Először Tomor Ilona, veszprémi költő, akinek nemrégen jelent meg "Örök visszatérés" címmel a harmadik verseskötete. Ezután dr.Vértes András a Gazdaság Kutató Rt igazgatója "Kicsik a multik árnyékában - túlélés, kitörési pontok" címmel tartott előadást.

Könyvbemutató

Az Egészséges Magyarországért Egyesület kiadásában megjelent "Félúton vagy tévúton" című kötetet bemutatta a szerző Orosz Éva az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet Egészséggazdaságtani Központ vezetője. A megjelent könyv kapcsán dr.Szalai Júlia szociológus, MTA Szociológiai Kutató Intézet , prof. dr.Mikó Tivadar, a Szegedi Tudományegyetem Pathológiai Intézetének igazgatója, dr.Ajkay Zoltán, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet főigazgatója mondta el gondolatait.

Az Igazság Háza

Tapasztalatok tervek címmel tartottak sajtótájékoztatót Vastagh Pál és munkatársai a Pallas Páholyban. Szegvári Katalin vezette a beszélgetést az immár harmadszor, több tucat településen megrendezett esemény - sorozatról. Az érdeklődő, rászoruló emberek nemcsak tanácsokat kapna, hanem ha szükséges ingyenes jogi képviseletet is. Néhány részlet a kommünikéből:
" mindennapos tapasztalat, hogy a jogászok erdejében eligazodni nem tudó, szerényebb anyagi helyzetű emberek nélkülözni kénytelenek a szakszerű jogi segítséget.

Ennek hiányában gyakran kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek hivatali és bírósági ügyeik intézése során. A Szocialista Párt meggyőződése szerint a jogegyenlőség érvényesülésének gyakorlati biztosításáért az államnak aktívabb szerepet kell vállalnia. Számos nyugat - európai országban már sikerrel vezettek be hasonló intézményeket szocialista- szociáldemokrata kormányok. A rászorulók jogi segítségét az Európai Unió majdani "alkotmányaként" is emlegetett Alapvető Jogok Chartájának 47. cikkelye is feladatul tűzi ki. Az MSZP Igazságügyi Kabinet szakértőinek részvételével, dr. Vastagh Pál korábbi igazságügyi miniszter vezetésével kidolgozás alatt áll - a sikeres európai példákat elemezve - az állami jogesély-rendszer intézményének részletei és jogszabályi háttere.

A rendszer magába foglalja a tanácsadástól kezdve, a közvetítő tevékenységen át, az ingyenes perbeli képviseletig a jogesély - szolgálat minden formáját - mindezt térítésmentesen. Addig is kisérleti jelleggel a Szocialista Párt országos jogsegélyakciók sorozatát szervezte meg. A program jelmondata a párt jelszavára - "Magyarország mindannyiunké" - utalva "A jogállam is mindenkié!"

 
  websolution by NetProjekt