2020 September 30 Wednesday
 
 
 2002. január  

Január hónap főbb eseményei:

I.08
Magyar Üzletasszonyok Egyesülete Klubestjének vendégei takarékszövetkezeti vezetők

I.17
Stratégiai kutató Kht sajtótájékoztatója

I.17
Az Informál klub vendége Mesterházy Attila, a "Harmadik Hullám" platform vezetője

I.19.
Osztálytalálkozó

I.21.
A Nyugdíjasok Országos Képviselete Fórumának vendége Tóth Péter az Agrár Európa Kft ügyvezetője.

I.23
A Kossuth Könyvkiadó bemutatta a "Felgyorsult idő" című sorozat első két kötetét.
Csányi Vilmos etológus és Varga Imre

I.24.
Az MSZP Jogi kabinet szakmai vitája a "Demokrácia, állam, jog" című programról

I.24
LAM Klub

I.25
Jogászfórum

I.29.
Gutenberg Klub

I.30
Agrár Európa Klub

Az MSZP Jogi kabinet szakmai vitája a "Demokrácia, állam, jog" című programról

Az emberek nagy tömegeinek részvételét igénylő és biztosító demokratikus intézmények épültek ki, háttérbe szorult az érdekegyeztetés és a politikai erők feletti társadalmi kontroll. Ennek is következményeként a közéletet nem a párbeszéd, a demokratikus érdekérvényesítés és kulturált, érvekre támaszkodó vita határozza meg, hanem a totális hatalmi harc, az ellenfelek könyörtelen kiszorítása, megbélyegzése. Ahhoz, hogy még időben megállítható legyen a demokratikus berendezkedéstől idegen viszonyok kikristályosodása szükség van a társadalom önvédelmi reflexeinek mozgásba hozatalára. Ennek érdekében jött létre az a baloldali mozgalom, amely a kialakulttól gyökeresen eltérő, új demokratikus politikai kultúra elterjesztését vállalja fel és igyekszik sikerre vinni.
A mozgalom célja:
- a képviseleti és a közvetlen demokrácia intézményesített együttlétének a kiharcolása,
- a diszkriminatív hatalmi politizálás leleplezése és felváltása az együttműködésre alapozó, stílussal és módszerekkel,
- olyan baloldali politikai erők parlamenti és kormányzati pozíciókba segítése, amelyek magukénak vallják és a gyakorlatban is képesek és készek érvényre juttatni a demokratikus politikai kultúrát, a társadalmi szolidaritást.
A mozgalomnak tagja lehet mindenki, aki egyetért a célkitűzésekkel és tevőlegesen kész részt venni megvalósításukban.
Vastagh Pál kijelentette, hogy a Szocialista Párt elkötelezett híve az új Alkotmány megalkotásának és az igazságügyi reform folytatásának.


Vastagh Pál mellett az MSZP Jogi Kabinetjének vitáján részt vett Nagy Sándor a Képviselőcsoport vezetője.

Magyar Üzletasszonyok Egyesülete Klubestjének vendégei takarékszövetkezeti vezetők

Béke Lászlóné a Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet Elnöke és Kovács Lászlóné a Takarékszövetkezet budapesti fiókjának vezetője "Általános pénzügyi és finanszírozási tanácsok kifejezetten üzletasszonyok részére címmel tartottak előadást.

Stratégiai kutató Kht sajtótájékoztatója

Ördögh Szilveszter így invitálta a résztvevőket:
A finishez - célegyeneshez - közeledvén szükségesnek gondoljuk meghallgatni a legfiatalabbakat (nekik van igazán veszíteni valójuk)
Mesterházy Attila - országos szervező titkár (egyébként tagja a TT-nak ami ez esetben nem "támogatni"-t és "tűrni"-t jelent, hanem Tízek Társaságát, dicső 1848-as múltból keltve életre újra e nevet) - fogja bemutatni a Harmadik Hullám elnevezésű platformot ( a megalakulás odázhatatlan szükségességét, elgondolásaik és szándékaik fontosságát, egyéb küzdelmeiket)
Mi előzetesen csupán arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy ezen ifjú társaság (nem gárda) elérkezettnek látta az időt arra, hogy a feledés homályába küldje az eddig használatos évezred időegységét, mivel a hullám eredeti értelmezésük szerint az évezredet váltja föl (ebből következően immár a harmadik hullám második esztendejét tapossuk) E forradalmian új fölfogás merőben új szemléletet föltételez, mivel értelmüket vesztik a lineáris időegységek - talán az időszámítás maga is - a kicövekelt dátumok (pl: 1917. November 7.) s helyette pattan, feszül, ernyed minden hullám, sőt: lágyan öleli egymást mint múlt, jelen s jövendő ( tenger pedig "örökkön háborog") A magunk részéről áment mondanának az új időszámításra, de tartunk tőle, még nem olyan időket élünk e " kizökkent" időben.


Kocsis András Sándor az Informál klub vezetője (balról) Mesterházy Attila (középen) és Veres József (jobbról)

A Nyugdíjasok Országos Képviselete Fórumának vendége Tóth Péter az Agrár Európa Kft ügyvezetője.

Tóth Péter az Agrár Európa Kft ügyvezetője "Magyarország Európai Uniós csatlakozásának agrár kérdései" címmel tartott előadást, a több mint negyven nyugdíjas szervezetből álló képviselet tagjainak. A NYOK kétmilliónál több nyugdíjast képvisel. Mihalovits Ervin a NYOK Elnöke a Fórum mindenkori házigazdája, a Miniszterelnök által vezetett Idősügyi Tanács tagja.

 

 

A Kossuth Könyvkiadó bemutatta a "Felgyorsult idő" című sorozat első két kötetét.
Csányi Vilmos etológus és Varga Imre

Felgyorsult Idő
A Kossuth Kiadó új könyvsorozata
Az idő öröktől fogva létezik és folytonos. Minden benne játszódik le, egyenletesen halad, de mindig csak egyfelé, a jelentől a jövőbe. Mégis úgy érezzük, hogy néha kizökken, felgyorsul. Igen rövid idő alatt mérhetetlenül sok esemény történik, sokasodnak a felfedezések s találmányok, új irányzatok színesítik a tudomány és a művészet világát. Kik ezek az emberek, akik ezeket a csodákat művelik? Az életút - interjúkban századunk neves tudósai, művészei, kiemelkedő közéleti személyiségei beszélnek gyökereikről, gyermekkori élményeikről, családi indíttatásukról, pályájuk különböző állomásairól. Az interjúalanyok a múlt század első harmadában születtek ezért átfogóan tudják értékelni az egész 20. Századot, és beszélnek a szerintük elképzelhető jövőről is.
Hovanyecz László kötetét olvasva Csányi Vilmos akadémikust, a természettudományok hőseként, de nem mitikus hőseként, hanem nagyon is kiemelkedve, a maga erejéből lett nemzetközi hírű kutató.
Árpási Zoltán kötete Varga Imre szobrászt, az embert mutatja be, a művészt, aki kivételes tehetségével és páratlan műveltségével autonóm tudott maradni, s akinek alkotásaihoz nemcsak Magyarországon, hanem szerte Európában elzarándokolnak a látogatók. A sorozatot Lengyel László politológus ajánlotta a sajtó és a közönség figyelmébe.

 

Jogászfórum


Az MSZP Jogászfórumának résztvevői voltak többek között dr.Bárándy Péter, dr. Weiner György, dr.Kiss Elemér, dr. Samu Mihály, dr. Hársfalvi Rezső és dr.Pitti Zoltán.

Gutenberg klub

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének klubjának tagjai a szokásos kötetlen formában váltottak szót. Értékelték az Olvasás Éve első félévi rendezvényeit, akcióit, eredményeit, s tájékoztatást adtak az idei első félév rendezvényekben igen gazdag programjáról. A februári Mezőgazdasági szakkönyvkiállításról, az áprilisi IX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról, a májusban újraindított Gyermekkönyvnapokról, a Felvidéki Magyar Könyvnapokról, valamint a június 6-án nyíló 73. Ünnepi könyvhétről (Az említett rendezvények mindegyike az Olvasás Éve keretében kerül megrendezésre.)

Agrár Európa Klub

Az Agrár Európa Klub vendége Udovecz Gábor (AKII Főigazgatója)

 
  websolution by NetProjekt