2019 November 16 Saturday
 
 
 2003. június  

Június hónap főbb eseményei:

VI.03.
Magyar Üzletasszonyok Egyesülete tavaszi évzáró klubdélutánja.

VI.4.
Respublika Kör vezetőségi ülése

VI.05.
Európa Ház

VI.05.
LAM Klub

VI.10.
Baráti Találkozó

VI.11.
Európa Ház

VI.11.
Az MSZP közgazdasági tagozata disputa sorozatának vendége dr.Losoncz Miklós

VI.12
A Ma-Holnap klub és PPBK műhelybeszélgetése

VI.12
A Magyar Szociológiai Társaság Elnökségi ülése

VI.12.
Bagolyvár kiadó klubestje

VI.13.
Írisz klub

VI.16.
Ma-Holnap klub és a PPBK vitaestje a bürokráciáról és a korrupcióról

VI.17.
Master Consulting Kft termékbemutatója

VI.18.
Európa Ház

VI. 18.
A XXI.Század Társaság vendége Szili Katalin az Országgyűlés elnöke

VI.19.
Az Informál klub és a PPBK vendége Bacsó Péter

VI.20.
Írisz klub

VI.24.
Konzultáció a közigazgatási reformról (BM szakmai rendezvény)

VI. 25.
Az Agrár Európa klub vendége dr.Tóthné Mohácsy Gabriella az FVM főosztályvezetője.

VI.26.
A LAM Klub vendége dr.Pusztai Erzsébet

VI.27.
Írisz klub

VI.30
Nyugdíjasok Országos Képviselete Fórumának vendége dr.Rangos Katalin az MTV programigazgatója

VI.30.
A BHKK és a PPBK klubjának beszélgetése a titkosszolgálatok korunkban betöltött szerepéről

Magyar Üzletasszonyok Egyesülete tavaszi évzáró klubdélutánja

Az Üzletasszonyok e hónap első keddjén (szokásos összejövetelük napján) egy órával korábban hívták a tagokat. A SEED Alapítvány munkatársa a távmunkáról tartott eszmecserét a vállalkozónők és "civil nők " részvételével, még az évadzáró klubest előtt. Az évadzárón előadás már nem volt. Régi és leendő új tagtársak kaptak bemutatkozási lehetőséget "KI VAGYOK ÉN?" címmel.

Az MSZP közgazdasági tagozata disputa sorozatának vendége dr.Losoncz Miklós

Az MSZP Országos Közgazdasági tagozata disputa sorozatának témája a külföldi tőke beáramlásának lehetőségei és szerepe a magyar gazdaságpolitika stratégiájának alakításában volt. A bevezető előadást dr.Losoncz Miklós kutató tartotta. A beszélgetést Andor László vezette.

 

A Magyar Szociológiai Társaság Elnökségi ülése

A Magyar Szociológiai Társaság Elnöksége az új gazdasági elitkutatások friss eredményeit tűzte napirendjére. A beszélgetés vitaindítói: Kovách Imre, Kuczi Tibor, Lengyel György voltak. Bővebb információ: E-mail: mszt@mtapti.hu


Ma-Holnap klub és a PPBK vitaestje a bürokráciáról és a korrupcióról

A Ma-Holnap közéleti vitaklub és a Pallas Páholy Egyesület a Bürokrácia és Korrupció címmel tartott vitaestet. Tamás Pál szociológus, az MTA Szociológiai Intézetének igazgatója és Plankó Erika az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője voltak a vitaindító- első hozzászólók.

 

A XXI.Század Társaság vendége Szili Katalin az Országgyűlés elnöke

A XXI: Század Társaság vendégelőadója ezen a napon Szili Katalin Házelnök, az MSZP alelnöke volt. "Az egy évvel a választások után" címmel összehívott vitanapon szó esett a parlamenti munkájáról, és az MSZP helyzetéről is.

 

Az Informál klub és a PPBK vendége Bacsó Péter

Az Informál klub és a PP Egyesület erre az estére Bacsó Pétert hívta meg, abból az alkalomból, hogy megjelent a "Hamvadó cigeretta vég" című könyv és CD. A beszélgetés a filmművészet múltjából és jelenéről folyt.

 

Az Agrár Európa klub vendége dr.Tóthné Mohácsy Gabriella az FVM főosztályvezetője

Az Agrár Európa Klubban (az EU csatlakozás mezőgazdasági és élelmiszeripari civil fórumán) dr.Tóthné Mohácsy Gabriella az FVM Vidékfejlesztési programok Főosztályának vezetője a NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV címmel tartott előadást.

További információ: ae_agro@hu.inter.net

 

A LAM Klub vendége dr.Pusztai Erzsébet

A LAM Klub szakemberei előadója ezen az estén dr.Pusztai Erzsébet volt. Előadásának címe: a Gyógyszerterápia minőségérdekeltségi rendszere. A klub működésével kapcsolatban felvilágosítást ad: Vető Kálmán klubvezető 310 2837, vagy 0630/9779103, további információk: lam@lam.hu


Nyugdíjasok Országos Képviselete Fórumának vendége dr.Rangos Katalin az MTV programigazgatója

A Nyugdíjasok Országos képviselete fórumának előadója ezen a délelőttön dr.Rangos Katalin a Magyar Televízió programtanácsának elnöke, programigazgatója volt. Mihalovits Ervin elnök vitavezetésével őt kérdezték a nyugdíjas szervezetek vezetői, hogy mik a TV új tervei?

A BHKK és a PPBK klubjának beszélgetése a titkosszolgálatok korunkban betöltött szerepéről

A BHKK és a Pallas Páholy Egyesület arról rendezett vitát, hogy mi a titkosszolgálatok szerepe korunkban? Bevezetőt tartottak Czukor József az Információs Hivatal főigazgatója, Jávor Endre ezredes, Hamar László dandártábornok, a katonai Biztonsági Hivatal helyettes főigazgatója. A vitát Koós Anna a BHKK igazgatója vezette.

 
  websolution by NetProjekt