2020 September 30 Wednesday
 
 
Júl.
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
 2004. május 

A hónap főbb eseményei:

V.04 Moldova Ágnes könyv és filmbemutató

05.04 A Magyar Üzletasszonyok egyesülete klubjának vendége Czigány Imréné Kapolyi Katalin a Magyar Vöröskereszt vezető munkatársa

05.05 A Biztonságpolitikai klub könyvbemutatója

05.06 A Magyar Szociológiai Társaság Elnökségének ülése és Takács Judit: Homoszexualitás és társadalom című könyvének bemutatója

05.07 Írisz klub

05.10 A XXI. Század Társaság műhelybeszélgetése

05.11 Fürge ujjak klub

05.12 A Reformkörök Alapítvány Kuratóriumi ülése. A Ma Holnap klub vendége a "Reformműhely" Vendégek: Balogh András és Gazsó Ferenc professzorok

05.14 Európa ház

05.14 Írisz klub az Óbuda TSZ-ben

05.17 A Pallas Páholy Egyesület pódiumbeszélgetése a hazai statisztikai adatok hitelességéről

05.18 A HVG ORAC munkaértekezlete

05.18 A Harmadik Hullám műhelybeszélgetése Surányi Györggyel, a CIB Bank Elnökével, az MNB volt elnökével

05.19 A Biztonságpolitikai klub vendége Nagy Zoltán a Külügyminisztérium főosztályvezetője

05.20 Az Informál klub vendége Szekeres Imre az MSZP alelnöke

05.21 Írisz klub

05.24 A Nyugdíjasok Országos Képviselete Fórumának vendége dr.Linárd Krisztina , az országos Bűnmegelőzési Bizottság főmunkatársa

05.24 A Tranzit klub vendége Oszter Tamás az az Életelixír Gyógyközpont aurafotósa

05.25 Gutenberg klub

05.26 A Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium munkaértekezlete

05.26 Agrár Európa klub

05.27 A Napvilág kiadó "Fiatalok az újkapitalizmusban" című kötetét dr.Bihari Mihály mutatja be

05.28 Írisz klub

05.04 A Magyar Üzletasszonyok májusi klubestéjén arról beszélgettek, hogy "Mit nyújt a Vöröskereszt?" Czigány Imréné Kapolyi Katalin vezető munkatárs 35 év tapasztalatait foglalta össze.

05.04 Moldova Ágnes legújabb dokumentum filmjéről és könyvéről így ír Gyarmati Szabó Éva a Mentor magazin főszerkesztője

A rendező, a Gabi és Pujesz című filmben két olyan volt narkós élettörténetét, love story-ját meséli el, akik hosszú évekkel ezelőtt nemcsak talpra álltak, hanem talpon is maradtak saját erejüknek és segítő környezetüknek köszönhetően. Életük minden szakanyagnál többet mondó példa lehet azoknak az anyagosoknak, akikben már felébredt az emberibb élet utáni vágy, de nem tudják, hogyan kezdjenek hozzá a visszatéréshez, s remény azoknak a családtagoknak, barátoknak, segítőknek, akik azt hiszik, a pokolból nincs már kiút.

Moldova Ágnes - akit érzékenysége, mély empátiája vezetett a deviancia, az öngyilkosság, a börtönök világa, majd a szenvedélybetegségek, köztük mindenekelőtt a kábítószerezés és áldozai felé - évek óta írásban is feldolgozza történeteit, mintegy "visszaírja"azokat az életbe. E történetek gyűjteménye a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium támogatásával szerzői kiadásban most napvilágot látott kis kötet, A letett cucc, amelyben a megjelent írások egy része válogatás a Mentor oktatási, egészség- és életmódmagazinban öt év óta megjelenő írásaiból. Az író-rendező miként filmjeiben, írásaiban sem ítél, csak meghallgatja riportalanyait és továbbadja a látottakat, hallottakat - a néző, az olvasó belátására bízva, mit kezd azokkal.
Ezúttal is ezt teszi új dokumentumfilmjével és könyvével, amelyben "szereplőivel együtt leteszi a cuccot" - egy élet- és munkaszakasz lezárásaképpen.


05.05. dr. Philipp Flurit, a Genfi Fegyveres Erők Demokratikus Kontrollja igazgatóhelyettesét látta vendégül a Pallas Páholy Egyesület Kül és Biztonságpolitikai klubja. Dr. Koós Anna vitavezető és Dr.Molnár Ferenc a Stratégiai és Védelmi Kutatóközpont igazgatóhelyettese segítségével mutatták be a CFEDK és az Interparlamentáris Unio által kiadott "A Biztonságpolitikai és Védelmi Szektor Felügyelete" című könyv magyar változatát.A könyvet a parlamenti képviselők ezután kapják meg. Néhány téma a tartalomból: mik az új fenyegetések….?
- Hogyan kapcsolódik a civil társadalom és a média a védelmi szektorhoz….?
- Mi a nők szerepe a védelmi szektorban?
- melyek a szükségállapot céljai és határai?
- Mi változott szeptember 11.-e óta? Hogyan különböztethető meg a terrorizmus az engedélyezett demokratikus tiltakozási formáktól?
- Létezik-e egységes katonai magatartási kódex?

05.06 A Magyar Szociológiai Társaság Elnöksége üléseinek immár harmadik éve ad otthont a Pallas Páholy. A rangos testület az üléseket követően rendszeresen mutat be tudományos igényű könyveket, vitat meg tanulmányokat. Most Takács Judit "homoszexualitás és társadalom" című kötete volt a nyílt ülés tárgya. A szakmai fórumon - amelyet Örkény Antal vezetett - Csepeli György és Erős Ferenc mondtak könyvismertető-bevezetőt.

05.07 Írisz klub

 

05.10 A XXI: Század Társaság ezúttal Gyurcsány Ferenc minisztert hívta vendégül, ám nem ebben a minőségben. A baloldali ideológus a közelmúltban több cikkben és fórumon fejtette ki nézeteit (Népszabadság, Kossuth klub) Most: "helyzetkép a baloldalról" főcím alatt "Konzervatív baloldal, vagy baloldali konzervatívok?" alcímmel arról vitatkoztak a résztvevők, hogy mit jelent ma a baloldaliság, változott-e, hogyan és miért az értékrend?

05.12 A Reformkörök Alapítvány a Pallas Páholy Egyesülettel közösen látta vendégül Balogh András és Gazsó Ferenc professzorokat. A házigazda Böjte József sorjában a következő kérdéseket tette fel:


· Szükség van-e változásra a baloldali politikában?
· Felismerjük-e új lehetőségeinket és kötelességeinket a külpolitikában?
· Ismerjük-e a nyugati baloldal legújabb válaszait?
· Van-e társadalomstratégia a baloldalon?
· Szükség van-e társadalompolitikai váltásra?
A reformkörök Alapítvány részéről a szervezők Géczi József Alajos és Antal Kis Béla voltak.

05.17 A Pallas Páholy Egyesület Ma-Holnap közéleti vita klubjára így szólt az invitáció: Hitelesek-e a hazai statisztikai adatok?

A rendszerváltást követő rövid időszak kivételével soha nem merült fel annyi kétely, a statisztikai adatok objektivitását illetően, mint az utóbbi hónapokban. Mindez tudatosan gerjesztett hisztéria, politikai befolyás vagy szakmai hibákon alapuló bizonytalanság következménye-e?

Erre a kérdésre kerestük a választ Petschnig Mária Zita, közgazdász, tudományos kutató, Kéri László, politológus, Bauer Tamás, közgazdász, Veres József, közgazdász és Soós Lőrinc, közgazdász (a Statisztikai Hivatal volt Elnökhelyettese) segítségével,
A beszélgetést BÖJTE JÓZSEF vezette. Összegzésképpen azt szögezték le a résztvevők, hogy a leghatározottabban vissza kell utasítani minden olyan politikai (és politikusi) megnyilvánulást, amely a KSH adatait kétségbe vonja.

05.18 A Harmadik Évezred harmadik Hullám Platform vendége dr.Surányi György a MNB korábbi elnöke, a CIB Bank elnöke, egyetemi tanár volt. A magyar gazdaság felzárkózási esélyei címmel tartott vitaestet. A Platform számára a beszélgetést vezető Szakasits György készített összefoglalót.

05.19 Nagy Zoltán a külügyminisztérium főosztályvezető-helyettese és Deák Péter akadémikus voltak a Kül és biztonságpolitika Klub előadói "A Honvédelem és misszió; a nemzeti katonai stratégia a Magyar honvédség feladatairól" szóló eszmecserén a biztonságpolitikai klub szakértőin kívül sok érdeklődő is részt vett.

05.20. Szekeres Imre "Esélyt mindenkinek?" gazdaságpolitikáról és társadalompolitikáról fejtette ki nézeteit az Informál klubban. Az esélyegyenlőség biztosítására az egyik legfontosabb dolog a társadalomban. Lehet-e mindenkinek egyforma esélyt biztosítani?. Kin kell segíteni? Mindenkin egyformán, vagy azokat kell helyzetbe hozni, akik lemaradtak? Hogyan bírja ezt a gazdaság? mik a lehetőségek és mik a korlátok? Erről szólt a beszélgetés.

05.24 A Nyugdíjasok Országos Képviselete Fórumának vendége dr.Linárd Krisztina , az országos Bűnmegelőzési Bizottság főmunkatársa

 

05.26 Az Agrár Európa klubban arról cseréltek eszmét, hogy milyen a magyar sütőipar helyzete az Unioban. A Sütőipari Egyesülés igazgatója és a Dunakenyér Rt vezérigazgatója tartottak vitaindító, illetőleg bevezető előadást. Werli József és Németh Jáns valamint a beszélgetés résztvevőinek véleménye olvasható lesz az Agrár európa Tanácsadó Iroda havilapjában. Bővebb információ:ae_agro@hu.inter.net

 

05.27 A Napvilág kiadó és a Politikatörténeti Alapítvány meghívására zsúfolásig megtelt a Páholy Gazsó Ferenc és Laki László "Fiatalok az újkapitalizmusban" című könyvének bemutatóján. A kilencvenes évek rendszerváltó folyamatai szinte a végletekig kiélezték a társadalom generációs tagoltságsága mentén kialakult ellentmondásokat. A kialakuló és konszolidálódó újkapitalizmus a társadalom szélsoséges polarizálódásával, a tömeges elszegényedéssel, státuszvesztéssel és a fiatal nemzedéket különösen érzékenyen érinto növekvo esélyegyenlotlenségekkel fonódott egybe. A könyv hátterét képezo kutatások elsosorban arra a kérdésre keresték a választ, hogy milyen feltételeket kínál a felnövekvo nemzedék számára a rendszerváltozás fogalomkörével jelölt társadalmi átalakulás... A társadalmi folyamatok elemzésébol levonható egyik alapveto tanulság, hogy az elmúlt évtizedben nem alakult ki Magyarországon olyan társadalompolitika, amely a szélsoséges egyenlotlenségek megfékezését, a társadalom peremére sodródottak integrálását, a humáneroforrás újratermelo és gyarapító intézményrendszer kiépítését és hatékony muködtetését tekintette volna alapveto célnak. A kötetet Bihari Mihály az MTA doktora mutatta be.


05.27 A Kossuth nyomda Rt és az Interpress Külkereskedelmi Kft az iparágban példa nélküli együttműködési megállapodás aláírására hívta meg a sajtó és a szakma képviselőit. Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása, a 2004. május 1. után beköszöntött új időszak a magyar nyomdaipar számára is változásokat rejt. Kihívásaival, veszélyeivel és mindenek előtt a benne rejlő lehetőségekkel akkor tudunk leghatékonyabban élni, ha erőforrásainkat összevonva, az eddigieknél összehangoltabban képviseljük érdekeinket, és próbáljuk meg értékesíteni szolgáltatásainkat.

A két vállalat tulajdonosai és vezetői úgy határoztak, hogy az eddigiekben párhuzamosan és néhányszor egymás konkurenciájaként működő, könyvgyártáshoz kapcsolódó export tevékenységüket 2004. június 1-ét követően összehangoltan, az egymással való versengés negatív hatásait kiküszöbölve, az eddigieknél egy sokkal komplexebb szolgáltatási kört képviselve működtetik.
Magyarország nyomdaipari vállalkozásai közül a legrégebbi önálló külkereskedelmi tevékenységgel rendelkező Kossuth Nyomda Rt. egy outsourcing szerződés keretében a teljes export üzletkötői és ügyintézői tevékenységét az Interpress Kft. kezelésébe adja. E lépés nem csupán költséghatékony voltával ígér eredményeket, hanem tekintve az Interpress Kft. közel két évtizedes külkereskedelmi tapasztalatait (a cég forgalmát tekintve jelenleg is a legnagyobb magyar nyomdaipari külkereskedelmi vállalkozás a könyvgyártás területén); illetve a hagyományos nyomdaipari szolgáltatások mellett kiadói jogokra is kiterjedő ismereteit, reális esély kínálkozik a korábbi forgalom jelentős növelésére is.
Lehetőség nyílik arra is, hogy a Kossuth Nyomda kapcsolatrendszerében az eddigiekben is meglévő, de a speciális kapacitások hiányában ki nem használt potenciális megrendeléseket, melyek eddig nem Magyarországon realizálódtak, az Interpress Kft.-n keresztül a magyar nyomdaipar szereplőihez irányítsuk.


   
   
 
  websolution by npc