Név:
Jelszó:
 
 
 
 
  2017 június 24 szombat

Pallas Páholy > Utkozo

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Bemutatkozik az
" Ütköző -Együtt Egy Európai Részvételi Demokráciáért "
Egyesület

Előzmény : " Confrontations Europe " Egyesület

Az 1991 óta létező egyesület alapítója és elnöke Philippe HERZOG európai parlamenti képviselő. A Confrontations Egyesület egy olyan pluralista gondolkodóműhely, melynek tagjai cégvezetők, szakszervezeti képviselők, politikusok, értelmiségiek, egyetemisták az Európai Unió különböző jelenlegi és leendő tagországaiból, akik azért munkálkodnak, hogy az európai részvételi demokrácia minél több ember számára fontossá váljon. A Confrontations lehetőséget biztosít rendszeres párbeszédre, együttgondolkodásra, továbbképzésre cég- és bankigazgatók, szakszervezetek és civil szervezetek képviselői, politikusok és értelmiségiek, azaz a társadalom széles rétegei számára. Céljuk, hogy fórumot biztosítsanak az Európai Unió aktuális problémáit, jövőjét illető kérdések megvitatásának, melyet kutatóik munkájával is elősegítenek.

Az egyesület aktívan részt vesz az EU Konvent munkájában és rendszeresen szervez kollokviumokat, konferenciákat az európai gazdaság- és szociálpolitika aktuális kérdéseiről Franciaországban és Európa több országában.

2002-ben a Confrontations hagyományos Nyári Egyetemét már az EU kibővítés jegyében, Budapesten, "Szociális párbeszéd és részvétel a tagjelölt országok európai integrációjáért" címmel rendezte meg, június 27-én és 28-án.

Itt született meg a magyarországi testvér-egyesület létrehozásának gondolata is. A magyar szervezet az európaihoz hasonló filozófiára épül, a feldolgozandó témák körét adaptálva a hazai viszonyokhoz.

"Ütköző- Együtt az Európai Részvételi Demokráciáért Egyesület"

Az "Ütköző- Együtt az Európai Részvételi Demokráciáért Egyesület" a Confrontations Europe magyar szervezeteként 2003 tavaszán alakult meg.

Magyarország EU-csatlakozása, a XXI. századi Európa gazdasági, politikai és kulturális fejlődése, valamint hazánk helye ezekben a folyamatokban rengeteg kérdést vetnek fel az emberekben. Éppen ezért nagyon fontos egy olyan egyesület léte, ami széleskörű társadalmi párbeszédre ad lehetőséget és felhívja a figyelmet a részvételi demokrácia modelljében rejlő lehetőségekre. A Confrontations Europe munkafilozófiája és módszere arra épít, hogy különböző nézőpontokat kulturált formában összeütköztetve próbáljanak meg mindenki számára elfogadható megoldástervezeteket kialakítani. Széles társadalmi vitafórumok szervezésével, tematikus munkacsoportok kutatásaival, tagjainak, támogatói körének sokféleségével igyekeznek ezen célok elérésére.

Magyarországon égető szükség van egy ilyen szellemiségű egyesületre, hogy az egyet nem értésből adódó feszültségeket közösen konstruktív irányba lehessen terelni. így született meg az "Ütköző".

Az egyesület céljai:

- egy olyan gondolkodóműhely létrehozása, amelyet, a "Confrontations Europe" mintájára, a munkaadók, munkavállalók képviselői, kutatók, kormányzati képviselők, diákok, más civil szervezetek szerepvállalói, helyi és regionális szervezetek irányítói, választott képviselők, értelmiségiek alkotnak, akik különböző politikai vagy filozófiai beállítottságukon felülemelkedve, együtt próbálnak választ keresni a közösen megfogalmazott kérdésekre, problémákra.

- Nyilvános vitafórumok szervezése az állami, nemzeti és európai intézmények képviselőivel, minden olyan kérdéskörben, amely az európai egyesítési folyamattal függ össze

- A magán- és a közszféra együttes felelősségvállalásának hangsúlyozása olyan projektek megvalósítása során, amelyek az EU tagállamok szükséges gazdasági és politikai reformfolyamatainak véghezviteléhez járulnak hozzá.

- Tematikus munkacsoportok kialakítása egy-egy téma elmélyültebb vizsgálatára

- Szerepvállalás:
- az EU régi és új tagállamai, valamint a tagjelölt országok szervezetei közötti dialógus és cserekapcsolatok fejlesztése terén, valamint konkrét programok kidolgozása során. (konferenciák szervezése, tanulmánykötetek megjelentetése, stb..)
- szakszervezeti, munkaadói és civil szervezeti vezetők képzésében
- a 2004-es európai parlamenti választásokat előkészítő információs és közvélemény felkészítő kampányban

Az egyesület tagsága

Az egyesület tagja lehet bárki, aki az egyesület céljaival egyetért és rendezvényein, munkacsoportjaiban részt kíván venni és az éves tagdíjat befizeti.

Az egyesület támogatói-tanácsadói köre

Az egyesület támogatói-tanácsadói körének tagjai ismert közéleti szereplők akik nevükkel vállalják az egyesület céljaival, törekvéseivel való azonosulást, ezek támogatását. Lehetőségeikhez mérten részt vesznek az egyesület nyilvános nagyrendezvényein, továbbá évente egyszer, vagy kétszer üléseznek, hogy véleményezzék az egyesület tagsága és vezetősége által meghatározott irányvonalat, cselekvési tervet. A támogatói-tanácsadói kör tagjai lehetőségükhöz mérten anyagi, vagy logisztikai támogatásukkal segítik az egyesület működését

Az egyesület 16 alapító tagjához már az induláskor 22 támogató személyiség csatlakozott és remélhetőleg ez a kör, csakúgy, mint a taglétszám egyre bővülni fog.

Az egyesület Igazgatói Tanácsa

Az Igazgatói Tanács tagjait a közgyulés választja meg a tagok és támogatók közül. A testület feladata az egyesület által megvitatásra kerülő témák kiválasztása, a munkacsoportok koordinálása.

Budapest: 1055. Nádor utca 32.
e-mail: utkozo@kronet.hu
Tel: 269 12 35

 
 

"...Kérlek Titekek, hogy az általatok te-remtett otthon melegét ne engedjétek kiszök-ni, még akkor sem, ha ajtótokat szélesre tár-játok, hogy minél többen jöhes-senek közétek."


Göncz Árpád

  websolution by NetProjekt